Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Jest miliard złotych! Tyle przekazali darczyńcy na WOŚP przez ostatnie 27 lat

13 styczeń 2019 18:59
329 12

Ten historyczny moment Jurek Owsiak ogłosił kilkanaście minut po godzinie 19.00. - Już można powiedzieć: mamy miliard! - zakrzyknął, potwierdzając jednocześnie hojność wszystkich, którzy wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od początku jej istnienia.

Na Twitterze Fundacja WOŚP podziękowała za okazane jej zaufanie i przyznała, że wszystkim darczyńcom "należy się co najmniej medal". - A Orkiestra nadal gra - zaznaczono w poście, bo pieniądze na tegoroczny cel: wyrównanie szans w leczeniu noworodków, nadal są zbierane.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 12
aietes

13 styczeń 2019 19:06

a duda „da³” ponad 2 miliardy zlotych z podatków na pomoc dla gornictwa w tym roku. £acznie poszlo na kopaczy ponad 200 miliardów. Ile pañstwo daje chorym?

iskander36

13 styczeń 2019 19:05

Gratulacje dla nas i dla ca³ej ekipy WO¦P. Po zesz³orocznej krytyce szczujni za brak informacji o WO¦P i niezauwa¿eniu zaanga¿owania Polaków w tê pomoc ( a co gorsza rekordow± zbiórkê), tym razem Ziemiec pierdn±³ na antenie o Akcji. Uwaga: relacja ca³ego nieszczê¶liwego Lorda Hau, Hau trwa³a 26 sekund. Zaraz po tym z anielskim u¶miechem og³osi³ now± akcjê Caritasu, a materia³ trwa³ oczywi¶cie troszkê d³u¿ej…. Prawie trzy minuty. Ziemiec i jego ekipa nadal w formie…..

Zaloguj siê Skomentuj

13 styczeń 2019 19:04

Aby oceniæ lub

aagaj

13 styczeń 2019 19:02

Kwota nie jest czasami wa¿na, al ta mobilizacja w ten dzieñ, robiê to od 27 lat i ciesze siê , ¿e to jest ! Innym fundacjom ma³ym tez daje i jest fajnie ! Robie ( brzydkie s³owo ) te¿ w PCK od prawie 40 lat i ca³y czas jako wolontariusz !

aagaj

13 styczeń 2019 19:01

Kwota nie jest czasami ważna, al ta mobilizacja w ten dzień, robię to od 27 lat i ciesze się , że to jest ! Innym fundacjom małym tez daje i jest fajnie ! Robie ( brzydkie słowo ) też w PCK od prawie 40 lat i cały czas jako wolontariusz !

adok1103

13 styczeń 2019 19:01

Mi nie przeszkadza fajna impreza się z tego zrobiła jestem tylko ciekaw czy koszty organizacji nie przekraczają kasy która zostaje zebrana

hens

13 styczeń 2019 19:01

Tyle zabrak³o PISiorom na nastepny pomnik nieroba, albo królowej Polski ¿ony nieroba Maryji. Po wyborach wyci±gniemy truch³a pijaczków konfidentów i z³odziei z z krucht na Wawelu. Biedny marsza³ek Józef Pi³sudski od faszystowskiego towarzystwa w grobie sie przewraca.

aietes

13 styczeń 2019 19:00

a duda „dał” ponad 2 miliardy zlotych z podatków na pomoc dla gornictwa w tym roku. Łacznie poszlo na kopaczy ponad 200 miliardów. Ile państwo daje chorym?

Oceniono 14 razy

13 styczeń 2019 19:00

Gratulacje dla nas i dla całej ekipy WOŚP. Po zeszłorocznej krytyce szczujni za brak informacji o WOŚP i niezauważeniu zaangażowania Polaków w tę pomoc ( a co gorsza rekordową zbiórkę), tym razem Ziemiec pierdnął na antenie o Akcji. Uwaga: relacja całego nieszczęśliwego Lorda Hau, Hau trwała 26 sekund. Zaraz po tym z anielskim uśmiechem ogłosił nową akcję Caritasu, a materiał trwał oczywiście troszkę dłużej…. Prawie trzy minuty. Ziemiec i jego ekipa nadal w formie…..

yasiaq

13 styczeń 2019 19:00

W takim razie najwyzszy czas wyciac wrzod w postaci znienawidzonego NFZu . Czas rozgonic tych PISowskich zlodziei!!!!!!!!!!

sector23

13 styczeń 2019 19:00

A to siê dopiero Epidiaskop wqrfi!

1moco2

13 styczeń 2019 18:59

Przez 26 lat zebrano ten miliard. Pierwszy finał był w 1993 roku.