Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nagroda Nike 2018 przyznana. Zwyciężył Marcin Wicha za "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"

7 październik 2018 18:48
65 6
Nagroda Nike 2018 przyznana. Zwyciężył Marcin Wicha za "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"

Nagroda Nike w 2018 roku trafiła do Marcina Wichy, autora książki "Rzeczy, których nie wyrzuciłem".

Nagroda Literacka Nike jest co roku przyznawana w październiku, to najważniejsza nagroda literacka w Polsce. W konkursie mogą startować książki wszystkich gatunków literackich, a nagrodą jest 100 tys. zł i statuetka.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
amoramo

7 październik 2018 18:52

Gratulacje dla autora! Znakomita ksi±¿ka!

magdolot

7 październik 2018 18:52

Gratulacje. Przeczyta³am jednym tchem i sporo egzemplarzy podarowa³am.

Zaloguj siê Skomentuj

7 październik 2018 18:52

Aby oceniæ lub

proteusz33

7 październik 2018 18:51

Je¿eli jego mama 'nie da³a siê manipulowaæ' to oznacza ze nie g³osowa³a na PO

bibi3

7 październik 2018 18:50

bardzo siê cieszê , gratulujê autorowi.To wspania³a ksi±¿ka. Naprawdê warto j± przeczytaæ , chocia¿by po to ,¿eby sobie u¶wiadomiæ co po nas zostanie, co jest w w ¿yciu tak naprawdê wa¿ne -¿eby dbaæ o relacje z najbli¿szymi - te w³a¶nie refleksje wzbudzi³a nagrodzona ksi±¿ka.

tosiamak

7 październik 2018 18:49

Gratulacje dla Marcina Wichy. Mia³am podobne odczucia po ¶mierci mojej mamy.