Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Najnowszy sondaż daje wygraną zjednoczonej opozycji. Mazurek już przestrzega przed Schetyną

4 grudzień 2018 20:11
144 6

Opublikowany dzisiaj przez "Super Express" sondaż wywołał spore zamieszanie. Według szacunków Instytutu Badań Pollster, gdyby opozycja zjednoczyła się przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, mogłaby pokonać partię Jarosława Kaczyńskiego. W takim układzie sił PiS odnotowałoby 38 proc. poparcia, natomiast blok opozycyjny, składający się z PO, SLD, Nowoczesnej, PSL, Razem i Teraz, 50 proc.

Poza tym próg wyborczy przekroczyłoby jeszcze ugrupowanie Kukiz'15, z 8 proc. poparcia. Z kolei bez zjednoczonej opozycji PiS wygrałoby wybory, a poza Sejmem byłyby: Nowoczesna, Razem i Teraz.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
pivit

4 grudzień 2018 20:12

..."Co wiêcej, stwierdzi³a, ¿e je¶li "nienawi¶æ do PiS" mia³aby byæ fundamentem do porozumienia miêdzy tymi ugrupowaniami, to by³by on "s³aby"... ========================================= To nie nienawi¶æ, proszê szanownego mazurka, to walka o wyrwanie Polski z ³ap konstytucyjnych przestêpców. To siê nazywa "wy¿sza racja stanu" czy jako¶ tak...

damtek

4 grudzień 2018 20:11

Opozycja siê zjednoczy i wygra. Pani Mazurek niech pilnuje swoich partyjniaków. Wasz czas ju¿ min±³ i oby bezpowrotnie. S±du za swoje machlojki te¿ nie unikniecie.

polakadam

4 grudzień 2018 20:11

Prawica zjednoczy³a siê ju¿ kilka lat temu. Dzieki temu od trzech lat mamy ju¿ rz±dy katolickich bolszewików mimo ¿e wiêkszo¶æ ludzi ich nie popiera. Opozycja powinna z tego wyci±gn±æ nauki i te¿ siê zjednoczyæ. Tym sposobem liberalni , proeuropejscy patrioci mogli by odebraæ w³adzê moherowym socjalistom.

vito60

4 grudzień 2018 20:11

Mazurku, nienawi¶æ do pissu to bardzo solidny fundament. Za³atwcie sobie premie i odprawy, bo wasz koniec ju¿ bliski. Czeka was bezrobocie, bo przecie¿ nic nie potraficie.

Zaloguj siê Skomentuj

4 grudzień 2018 20:11

Aby oceniæ lub

lukas1805

4 grudzień 2018 20:11

Pan Mazurek ,jak zawsze l¶ni intelektem... A swoj± drog±, jak mi³o patrzeæ, jak pisiorom duda siê pali