Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Napastnik wziął zakładników na poczcie we Włoszech. Policja negocjuje

5 listopad 2018 10:56
157 6
Napastnik wziął zakładników na poczcie we Włoszech. Policja negocjuje

Lokalne źródła, na które powołuje się włoska agencja informacyjna ANSA, donoszą, że w północnych Włoszech w Reggio Emilia napastnik wziął zakładników w placówce pocztowej. Mężczyzna ma mieć przy sobie nóż, a wcześniej miał pozwolić wyjść wszystkim petentom, a zostawił pięciu pracowników przy sobie.

Policja jest na miejscu, zarządzono blokadę i rozpoczęto negocjacje z napastnikiem.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
byann

5 listopad 2018 10:59

Ja bym wys³a³ kamerê i mikrofon z przekazem na ¿ywo. Móg³by co¶ opowiedzieæ o politykach.

Zaloguj siê Skomentuj

5 listopad 2018 10:59

Aby oceniæ lub

doomsday

5 listopad 2018 10:59

We W³oszech s± dwie mafie: a) mafia b) antymafia Zgadnijcie jakiej rasy s± ludzie z antymafii, którzy tam trzymaj± w³adzê? Dla u³atwienia dodam, ¿e nie s± to W³osi i s± tej samej rasy, co resortowe dzieci w Polsce. Mafia w³a¶ciwa, to nic innego jak system ochrony W³ochów przed antymafi±.

siwywaldi

5 listopad 2018 10:58

Akcja jak akcja. Ale swoj± drog±, to ciekawe JAK wygl±daj± "negocjacje" pomiêdzy W³ochami, mê¿czyznami z natury do¶æ impulsywnymi i ¿ywo gestykuluj±cymi przy KA¯DEJ mo¿liwej okazji... :-))

Moje konto

5 listopad 2018 10:58

Redaktorzy kochani, skoñczcie oznaczaæ sprawy ze ¶wiata dopiskiem "pilne" na czerwonym tle. To, ¿e kto¶ napad³ na pocztê we W³oszech nie jest dla przeciêtnego Polaka spraw± wa¿n±, a tym bardziej piln±. Niech¿e ta grafika bêdzie zarezerwowana dla naprawdê najwa¿niejszych niespodziewanych wydarzeñ krajowych.

wycietytoja

5 listopad 2018 10:57

Gdzie obroncy zwierzat?Murzyn w Niemczech doprowadzil owce do czynnosci seksualnych,w wyniku czego doznala znacznych uszkodzen odbytu.Owce musiano poddac eutanazji.