Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Napis "Konstytucja, dzbany" pod biurem poselskim PiS. Andrzej Duda zareagował

13 styczeń 2019 10:32
496 16

"Wydeptane w Przemyślu Władze PiS i Marszałek MK mają piękny widok ze swoich biurowych okien" - napisał poseł Platformy Obywatelskiej Marek Rząsa, który pochwalił się na Twitterze zdjęciem wydeptanego pod biurem poselskim PiS napisu "Konstytucja, dzbany"

Na zamieszczonym przez Rząsę zdjęciu widać, że jedna z liter w haśle "Konstytucja" - konkretnie litera "S" - została odwrócona w niewłaściwą stronę. Zwrócił na to uwagę między innymi prezydent Andrzej Duda, który w komentarzu opatrzonym płaczącymi ze śmiechu emotikonami ironizował: "Odwróceni?"

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 16
stefan99999

13 styczeń 2019 10:36

Prezydent RP - jaki spostrzegawczy. Tyle z tego napisu zrozumia³, ¿e S jest w odwrotn± stronê. No¿ tytan ynteletktu, po prostu.

krynolinka

13 styczeń 2019 10:35

Dudu¶ nie masz innych zmartwieñ. Sprawd¼.czy stok dobrze na¶nie¿ony albo narty nasmarowane..To s± twoje kompetencje w tym i nie tylko w tym sezonie.

2tiredd

13 styczeń 2019 10:34

Duda znowu obla³ test na inteligencjê. Sapienti sat.

Zaloguj siê Skomentuj

13 styczeń 2019 10:34

Aby oceniæ lub

pascvale

13 styczeń 2019 10:33

Nie zale¿nie od tego jak to zosta³o napisane, Konstytucja zosta³a z³amana, a Prawo poni¿one. Tak zaczyna siê upadek ka¿dego pañstwa.

drugiepietro

13 styczeń 2019 10:33

Wzruszaj±ca jest ta bystrooczno¶æ prezydenta. Gdyby¿ jeszcze zacz±³ dostrzegaæ b³êdy i sprzeczno¶ci z Konstytucj± w podpisywanych ustawach.

antirussia81

13 styczeń 2019 10:33

Wstawianie emotikonów na twitterze - tym siê zajmuje p.o. prezydenta RP.

Oceniono 3 razy

13 styczeń 2019 10:32

Wstawianie emotikonów na twitterze - tym się zajmuje p.o. prezydenta RP.

iso2

13 styczeń 2019 10:32

Andrzej Doopa

Oceniono 1 raz

13 styczeń 2019 10:32

. O T U A

darek655

13 styczeń 2019 10:32

Kaczy debil.

aietes

13 styczeń 2019 10:32

nie dzbany, a chamy. Pis i przybudówki to kwintesencja buty, zbydlęcenia.

krynolinka

13 styczeń 2019 10:32

Duduś nie masz innych zmartwień. Sprawdź.czy stok dobrze naśnieżony albo narty nasmarowane..To są twoje kompetencje w tym i nie tylko w tym sezonie.

cezar85

13 styczeń 2019 10:32

andżej dupa nigdy nie zawodzi leśne ruchadło byłoby dumne

freud1

13 styczeń 2019 10:32

Strasznie nisko upadl urzad Prezydenta RP za kadencji tego pana. Do poziomu trolla internetowego. Na razie.

notremak

13 styczeń 2019 10:32

Uderz w stó³, a odezwie siê... dzban! I to dzban z cz³ekokszta³tnego budyniu.