Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Narodowcy kłócą się między sobą o Marsz Niepodległości. Winnicki do Andruszkiewicza: Nie pajacuj

9 listopad 2018 17:43
97 7

Ciągle nie jest jasne, ile marszów w dniu 11 listopada odbędzie się w Warszawie. Kiedy Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła, że zakazuje Marszu Niepodległości, rząd oznajmił, że zrobi własny pochód przez miasto. Gdy sąd uchylił zakaz prezydent Warszawy okazało się, że przez Warszawę przejdą prawdopodobnie dwa pochody.

Poseł Adam Andruszkiewicz chce uniknąć zamieszania i apeluje do organizatorów Marszu Niepodległości o szybkie porozumienie z rządem i urządzenie wspólnego pochodu. Nie wszystkim się to spodobało.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
kamuimac

9 listopad 2018 17:44

cos cudownego , juz nawet naziole siê ¿r± miêdzy sob± - wojsko powinno ca³e to towarzystwo eskortwaæ na stadion narodowy i zrobiæ im tam battle royale do ostatniego stoj±cego. jaka to dopiero by³aby korzy¶æ dla Polski . a jakie igrzyska - za jednym zamachem pozbyliby¶my sie ruskich agentów z pisu i nazioli z ONR.

maaac

9 listopad 2018 17:43

Co oni wszyscy tacy g³±dkolicy?

cacadux

9 listopad 2018 17:43

A mnie nieodmiennie smieszy ten w±saty piwo¿³op nadymaj±cy siê za sejmowym mikrofonem. Nastêpca albo zastêpca Kukiza, co¶ w tym rodzaju. Dobzre ¿e sa takie egzemplarze, bez nich by³oby ¶miertelnie nudno.

krynolinka

9 listopad 2018 17:43

Piaskownica. Dajcie sobie jeszcze ³opatk± po g³owie..

Zaloguj siê Skomentuj

9 listopad 2018 17:43

Aby oceniæ lub

obywatelpiszczyk55

9 listopad 2018 17:43

Co tam zwyk³a k³ótnia by³ych kochanków i od razu raban na ca³y kraj

lodzermensz1

9 listopad 2018 17:43

Andruszkiewicz ewidentnie od d³u¿szego czasu próbuje robiæ koncesjonowany ruch nacjonalistyczny, dogadany z pisem. Winnicki próbuje byæ bardziej niezale¿ny. Mi³e, ¿e siê ¿r±. Oby tak dalej. Im wiêcej k³ótni na skrajnej tzw. prawicy, ³±cznie z pisem, im bardziej bêd± niezdolni do dogadania siê, tym lepiej dla Polski.