Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

NFZ przedłuża terminy umów o udzielanie świadczeń

15 maj 2017 16:01
89 0

Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 września 2017 r. Postępowania konkursowe (z wyjątkiem AOS) mają być przeprowadzane od czerwca br.

Ponadto obowiązujące umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w zakresie świadczeń, które nie zostaną objęte umowami zawartymi w ramach tzw. sieci szpitali), opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ratownictwa medyczneg...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0