Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Niedziele handlowe 2018. 11 listopada

10 listopad 2018 04:30
79 7

To, czy 11 listopada jest niedzielą handlową, czy też nie, możemy sprawdzić m.in. w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – 11 listopada nie jest niedzielą handlową. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Po drugie, dzień 11 listopada nie został wymieniony jako niedziela handlowa w ustawie o ogr...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
matts06

10 listopad 2018 04:32

Uwielbiam te cotygodniowe instrukcje dla czytelników GW odno¶nie handlu w niedzielê :) Pokazuje to jak swoich czytelników traktuje GW :) Trudno te¿ siê pogodziæ, z tym, ¿e jednak armagedonu z powodu zakazu handlu nie ma, a przecie¿ tyle tutaj p³aczu by³o :)

zeriow

10 listopad 2018 04:32

Nie, nie s± czynne. Nawet jakby by³y czynne, to by by³y zamkniête, bo jutro ¶wiêto jest. Czy kto¶ jest tym zaskoczony?

va12

10 listopad 2018 04:32

A ja do ko¶cio³a i tak nie pójdê !

kann2

10 listopad 2018 04:31

Dlaczego znów bêd± zamkniete? Ale dobrze przynajmniej, ¿e red. UZ przypomina o ty³ kilka razy w tygodniu.

Zaloguj siê Skomentuj

10 listopad 2018 04:31

Aby oceniæ lub

blackthorn

10 listopad 2018 04:30

Serio? Co tydzieñ ten sam szajs? 11.11. jest ¶wiêtem pañstwowym, wiêc zgadnijcie... We¼cie to do waszych po¿al siê bo¿e "quizu"...

tekameka

10 listopad 2018 04:30

UZ przestañ braæ wierszówki za te durne artyku³y o handli. Popraw lepiej wpis o prof. Zembali ( u¿ywasz innego nazwiska - Zêbala) Wstyd