Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Niezrozumia³e zachowanie dyspozytora 112: karetka przyjecha³a za pó¼no, nie ¿yje mê¿czyzna

8 czerwiec 2017 08:31
269 0

W ¶rodê przed godzin± 15.00 na numer 112 zadzwoni³ mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który szuka³ pomocy dla swojego przyjaciela. Po prze³±czaniu go miêdzy operatorem nr 112 z Poznania i dyspozytorem z Kalisza karetka ostatecznie dotar³a na miejsce, ale za pó¼no. Jest nagranie z rozmowy z dyspozytorami, które nie stawia w dobrym ¶wietle jednego z nich.

Jak opisuje portal ostrow24.tv, do zdarzenia dosz³o w ¶rodê oko³o 15.00. Mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego o 14.52 zadzwoni³ pod numer 112 po tym jak jego 59-letni przyjaciel, który spo¿ywa³ alkohol, zacz±³ siê d³awiæ wymiocinami. Najpierw trze¼wy zg³aszaj±cy po³±czy³ siê z operatork± nr 112 z Poz...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0