Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nowa partia Ryszarda Petru rośnie w siłę. 150 działaczy Nowoczesnej przechodzi do Teraz!

19 listopad 2018 13:04
107 13

W piątek w godzinach wieczornych Internet obiegła informacja o tym, że około 200 działaczy partii Nowoczesna z regionu podkarpackiego zrezygnowało z członkostwa w partii. Odejście 200 osób było motywowane tym, że stworzona przed wyborami samorządowymi 2018 Koalicja Obywatelska okazała się nie być faktycznym partnerstwem partii Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Samorządowcy z Podkarpacia ocenili, że PO zdominowała tę współpracę i zepchnęła działaczy Nowoczesnej na margines.

Masowa rezygnacja z członkostwa w partii Nowoczesna spowodowała, że struktury partii na Podkarpaciu zostały zlikwidowane. O tym, że aż 150 osób zdecydowało się na transfer do partii Teraz! poinformowała była szefowa podkarpackich struktur Nowoczesnej Anna Skiba, która w sobotę pojawiła się na konfer...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 13
ankhar

19 listopad 2018 13:10

Ale gigantyczne d³ugi zostaj± w starej partii?

freeasinfreedom

19 listopad 2018 13:09

W demokracji to 150 g³osów wyborczych.

szczesiu23

19 listopad 2018 13:08

To kiedy bêdzie g³osowanie nad odsuniêcie Petru od w³adzy partii ? xD

Artur Kowaliszyn

19 listopad 2018 13:07

Czyli partia kanapowa?

kamillwawa

19 listopad 2018 13:07

Teraz nie czas i nie miejsce na takie tam pomys³y. Teraz jest czas na ³±czenie siê i wspólne dzia³anie przed wyborami. Sorry Rysiek, sorry Robert ale s± sprawy wa¿ne i wa¿niejsze, najpierw trzeba ratowaæ kraj a dopiero potem g³osowaæ na to co siê lubi.

Zaloguj siê Skomentuj

19 listopad 2018 13:07

Aby oceniæ lub

gandalph

19 listopad 2018 13:06

Nie wiem, czy mam nowej partii ¿yczyæ powodzenia. Spogl±da³em przychylnie na .N do czasu a¿ zrobi³ siê tam babiniec; jedyn± rozpoznawaln± osob± by³ od pocz±tku Petru. Ale taka smutna refleksja: w Polsce najlepiej wychodzi p±czkowanie - przez podzia³. A powinno byæ sklejanie. Dlatego teraz ju¿ nie bêdê na pewno wyrywny w sympatiach politycznych.

ukos

19 listopad 2018 13:06

Ta ambitna podkarpacka przywódczyni tera¼niejszej rewolucji to przysz³a Brutuska?

jxl82

19 listopad 2018 13:05

Nazwê partii osobi¶cie wybra³ Jaros³aw Kaczyñski i rozs³awi³ j± has³em "Teraz Kur*a My".

j1200

19 listopad 2018 13:04

Rysiek, daj se siana. Dla Ciebie polityka to zabawa, a nie poważne zajęcie. Dlatego utraciłeś Nowoczesną. Jak by się nowa inicjatywa nie nazywała, będzie to tylko zabawka. A szkoda, bo niegłupi jesteś.

drmuras

19 listopad 2018 13:04

Ale kiedy przeszli do nowej partii ? Teraz ?

Oceniono 1 raz

19 listopad 2018 13:04

Wróżę ten sam los co partii pewnego filozofa z Lublina.

farsizm

19 listopad 2018 13:04

Pytanie, kiedy ?