Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nowy Sącz. "Kampania na cmentarzu" Dudy nie przyniosła efektu. Iwona Mularczyk przegrywa z Ludomirem Handzlem

5 listopad 2018 10:14
81 10
Nowy Sącz. "Kampania na cmentarzu" Dudy nie przyniosła efektu. Iwona Mularczyk przegrywa z Ludomirem Handzlem

Podczas I tury wyborów w Nowym Sączu najwięcej głosów zdobyła Iwona Mularczyk, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. W głosowaniu 21 października poparło ją 28,35 proc. głosujących. Ludomir Handzel miał niewiele gorszy wynik - 25,78 proc. - i to on zmierzył się z żoną posła PiS w trakcie II tury wyborów.

Dalsza kampania wyborcza Ludomira Handzla przekonała mieszkańców Nowego Sącza, że to on powinien zostać prezydentem miasta. W II turze wyborów otrzymał 58,35 proc. głosów. Iwona Mularczyk przegrała, zdobywając 41,65 proc. głosów.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
AK 80

5 listopad 2018 10:20

Pani Mularczyk proponuje nastêpn± kampaniê zacz±æ od prosektorium.

hi2per

5 listopad 2018 10:19

Brawo Nowy S±cz. A by³ to matecznik PiS'u.

Zaloguj siê Skomentuj

5 listopad 2018 10:18

Aby oceniæ lub

brunet78

5 listopad 2018 10:18

Kampania wyborcza na cmentarzu, ekshumacje i polityka w ko¶ciele. To ca³y PiS. Tylko, ¿e to dzia³a na ledwo 30% spo³eczeñstwa - tego wolniej my¶l±cego.

fakiba

5 listopad 2018 10:18

Na cmentarzu i w ko¶ciele nie przynosi efektu , jak oni maj± ¿yæ

pysio62

5 listopad 2018 10:17

Coraz bardziej widac, ze prawie zawsze, z bardzo nielicznymi wyjatkami, poparcie Kaczynskiego, Dudy i PIS-u, to jest po prostu swoisty pocalunek smierci dla kandydatow podlej zmiany.

zuq1

5 listopad 2018 10:16

" - I tak po prostu przechodzili¶cie? Z tragarzami? - Tak, tak, Ry¶ku - z tragarzami!"

jxl82

5 listopad 2018 10:15

Hiena cmentarna przegra³a to dobrze.

jael53

5 listopad 2018 10:15

Nowos±deczanie nie pozwolili, by ich miasto traktowaæ jako partyjno - rodzinny ³up. To dobre dla nich ¶wiadectwo.

kazek100

5 listopad 2018 10:15

M±¿ to paskudny karierowicz, pamiêtam jak siê zb³a¼ni³ jeszcze za pierwszego pisu próbuj±c oskar¿yæ o agenturalno¶æ sêdziów TK. Okaza³o siê, ¿e ten gów.niarz nawet nie zd±¿y³ przeczytaæ materia³ów, na które siê powo³ywa³. Ma³¿onka to ten sam poziom zapewne.