Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nowy sondaż: PiS wygrywa wybory do europarlamentu, partia Biedronia przed Kukiz'15

17 grudzień 2018 09:01
128 12

Poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego sprawdził IPSOS na zlecenie portalu OKO.press. Z badania wynika, że 36,83 proc. wyborców oddałoby głos na Prawo i Sprawiedliwość. Znacznie gorszy wynik notuje Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 26,12 proc. badanych. Trzecią siłą byłaby partia Roberta Biedronia (7,95 proc.)

Kolejne jest ugrupowanie Kukiz'15. Na ruchu Pawła Kukiza zagłosowałoby według sondażu 6,1 proc. PSL i SLD balansuje na granicy progu wyborczego - w badaniu obie te partie mają niecałe 5 proc. poparcia (odpowiednio 4,85 i 4,71 proc.).

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 12
notremak

17 grudzień 2018 09:06

Ciekawe, ponad 80 proc. Polaków opowiada siê za Uni± i jednocze¶nie prawie 40 proc. za parti±, która faktycznie chce Polexitu (albo rwie siê Parlamentu Europejskiego, ¿eby rozsadziæ UE od ¶rodka)! Nic dziwnego, ¿e ten g³upi naród od wieków dostaje do ka¿dego w doope.

polakadam

17 grudzień 2018 09:05

Z tych wszystkich procentów zawsze wychodzi ¿e proeuropejsko nastawionych patriotów jest wiêcej ni¿ narodowych socjalistów z pisu. S± tylko podzieleni pomiêdzy kilka ugrupowañ. I tym sposobem mamy rz±dy mniejszosciowe. Rozmodlony ciemnogród poucza innych jak maj± ¿yæ.

Juliusz Wiêckowski

17 grudzień 2018 09:05

A po co do europarlamentu startuj± partie przeciwne Unii europejskiej??? Przecie¿ to kpina !!!

Maria Micha³owska

17 grudzień 2018 09:04

Polska powinna byæ reprezentowana przez m±drych ludzi w Unii. Je¿eli bêdzie to PiC na wodê ,to kacapy znowu w Polsce rz±dziæ. Oni tam chc± i¶æ ,ale tylko llo po to, ¿eby rozwalac Uniê od ¶rodka i budowaæ przedpole do rz±dzenia Europ±, Ruskim.

wazelinowyczopekprezesa

17 grudzień 2018 09:04

Jad Dojarka z Brzeszcz wyl±duje w EU to bêdzie tylko dowód, ¿e ten naród jest g³upi jak but z lewej nogi.

Zbigniew Białecki

17 grudzień 2018 09:03

Bujda z bajki prezesa

Oceniono 1 raz

17 grudzień 2018 09:03

Sondaż dla OKO Press?! różnica 12%?! Toż to jest prawdziwe KO:)))

Zaloguj siê Skomentuj

17 grudzień 2018 09:03

Aby oceniæ lub

snooka

17 grudzień 2018 09:02

Jarek znowu miażdży ciamajdanowców. To się już stało nudne.

dziadwawelski

17 grudzień 2018 09:02

Ju¿ widzê jak specjalnym poci±giem z "podo¶wiêcimskich Brzeszczech" jesieni± odje¿d¿a do "Brkuksel" poci±g specjalny z "pierwsz± so³tysk± " z nad Wis³y Odry i Nysy £u¿yckiej ;-))) Umieszcz± jej grube dupsko na katafalku poniewa¿ do tego czasu nie bêdzie mog³a go zmie¶ciæ w drzwiach wagonu !!! Po sygnale odjazdu po¿egna nas wszystkich staropolskim "spiepszajcie dziady" i odjedzie kra¶æ unijne pieni±dze ;-)))))

ktos2014

17 grudzień 2018 09:01

Jako¶ nie wierze tym sonda¿om no chyba ¿e jeste¶my tak durnym narodem

czechy11

17 grudzień 2018 09:01

Polacy to naprawdê tak zidiocia³y naród ze gotowi s± g³osowaæ na skorumpowana do szpiku ko¶ci PiS bo bajek im nagada a Jaros³aw Kaczyñski narobi na g³owê czy tez te sonda¿e s± nic nie warte? Zak³adam ze po blama¿u sonda¿y w wyborach samorz±dowych gdzie dawa³y PiS 43% (w rzeczywisto¶ci by³o 32%) to jednak te sonda¿e s± nic nie warte.