Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Jest odpowiedź Iranu. Odwołano Tydzień Filmu Polskiego. Przywrócenie "zależy od zachowania Warszawy"

13 styczeń 2019 13:25
328 8

Zarówno rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski, jak i szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz zapewnili już, że konferencja nie jest skierowana przeciwko Iranowi, a główny jej temat to budowanie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Ministerstwo Kultury Iranu zdecydowało, że w świetle tych wydarzeń, Tydzień Filmu Polskiego w iranie zostanie odwołany. Hossein Entezami, szef irańskiej organizacji "Cinema" napisał na Twitterze, że "Iran przyjmował z otwartymi ramionami przedstawicieli różnych narodów i grup etnicznych, którzy znal...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
jurek4491

13 styczeń 2019 13:29

Rz±d PiS-u to amerykañska V KOLUMNA do rozsadzenia UE od ¶rodka i zadzierania z kim tylko siê da . Co to ma oznaczaæ ¿e amerykañski trampek wyznacza miejsce konferencji a ca³e nasze spo³eczeñstwo oczy otwiera ze zdziwienia - czy¿ by¶my byli stanem Stanów , je¿eli tak to PiS nie na kolanach tylko LE¯Y i przytakuje ¿e siê zgadza bez ¿adnych warunków wstêpnych .

kzet69

13 styczeń 2019 13:29

Polityka zagraniczna pislandii przypomina s³onia pêdz±cego w pijanym widzie przez sk³ad porcelany i zataczaj±cego siê od ¶ciany do ¶ciany, to siê musi skoñczyæ ¼le...

andree111111

13 styczeń 2019 13:28

¯a³osne polskie w³adze li¿±ce ty³ek amerykañskim idiotom. Iran zawsze nam sprzyja³ a my im siê tak odwdziêczamy. Persowie to dumny naród a my jeste¶my ¿a³osnymi ch...mi.

cezaryk

13 styczeń 2019 13:28

Przeprosiæ i za karê pu¶ciæ im Smoleñsk. Podstêpne i jak¿e okrutne :)

pas964

13 styczeń 2019 13:27

Czy my zawsze musimy organizowaæ jakie¶ gó...ane imprezy z których ¿adnego po¿ytku nie ma nikt w Polsce ? Vide ostatnio kongres klimatyczny. Jedynym sensownym spotkaniem by³o spotkanie natowskie. Chocia¿ w tych okoliczno¶ciach (Macierewicz) nic nie mogli¶my uzyskaæ.

Zaloguj siê Skomentuj

13 styczeń 2019 13:27

Aby oceniæ lub

fctheduck

13 styczeń 2019 13:26

Nastêpny 'sukces' dyplomatyczny dobrej zmiany.

kuba161048

13 styczeń 2019 13:25

Z wszystkimi przy granicy Polski jeste¶my ju¿ sk³óceni w Europie prawie z wszystkimi ( 27:1 ) teraz idziemy w ¦wiat to jest dobra zmiana .