Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Oficjalne wyniki wyborów 2018 Wrocław. PKW: Sutryk wygrywa bez II tury. Zadecydowało 507 głosów

24 październik 2018 04:42
96 8
Oficjalne wyniki wyborów 2018 Wrocław. PKW: Sutryk wygrywa bez II tury. Zadecydowało 507 głosów

Państwowa Komisja Wyborcza policzyła już wszystkie głosy we Wrocławiu. Wiemy, kto został nowym prezydentem i kto będzie z nim współpracował, zasiadając w Radzie miasta.

Jacek Sutryk cieszy się dużym zaufaniem ze strony mieszkańców Wrocławia, dzięki czemu pozostawił daleko w tyle wszystkich swoich konkurentów. Kandydat Koalicji obywatelskiej otrzymał 50,2 proc. głosów. Jego główna konkurentka, czyli Mirosława Stachowiak-Różecka popierana przez Prawo i Sprawiedliwość...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
kaczorbe

24 październik 2018 04:46

oby jeszcze sejmiki da³o siê uratowaæ przed pizdzielcami....jak to mo¿liwe ¿e tylu wyborców da³o siê tak zmanipulowaæ??? piêknie wykorzystuj± g³upotê ludzi, którzy za och³apy z publicznego sto³u gotowi s± zniewoliæ wiêkszo¶æ .....to naprawdê przera¿aj±ce - bycie obywatelem tego kraju nie jest rado¶ci± tylko upokorzeniem

eurotram

24 październik 2018 04:46

Kto siê zgodzi,¿e zmiany w PKW,KBW i Kodeks Wyborczy bêd± tematem prac Sejmu jeszcze w tym roku?;)

Zaloguj siê Skomentuj

24 październik 2018 04:45

Aby oceniæ lub

Mag Milion

24 październik 2018 04:45

brawo Jacek! nasze miasto wybra³o racjonalizm i dobre rz±dy! powodzenia!

poochojek

24 październik 2018 04:44

a dlaczego pupet dupkiewicza tak spode lba sie paczy? zadnego usmiechu ze wygral, zastanawia sie co by tu teraz podpierdoIic?

Piotr Pawe³ Kwiatkowski

24 październik 2018 04:44

Nie podniecajmy siê zbytnio. Nadal stoi siê w mega korkach na obwodnicy ¶ródmiejskiej tylko dlatego, ¿e ¿aden tramwaj czy autobus nie jest w stanie nas przewie¼æ z Gaju na Pilczyce ze ¶redni± prêdko¶ci± wiêksz± ni¿ 15 km/h; Prawdziwy prze³om to zorganizowanie transportu, który bêdzie szybszy od samochodu i tym zachêci do rezygnacji z auta. Na przyk³ad metro na estakadzie, które nie jest a¿ tak drogie jak siê wydaje a z pewno¶ci± bardziej potrzebne od generuj±cego straty stadionu przypominaj±cego brudny turban.

fakiba

24 październik 2018 04:44

No to we Wroc³awiu pis ma pozamiatane , i tak ma byæ !

threemen

24 październik 2018 04:43

Ju¿ nie mo¿na by³o patrzeæ na jego g³ówn± konkurentkê jak rwa³a siê do w³adzy.