Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Oksana z Ukrainy miała wylew. Pracodawca, który porzucił ją w parku, teraz deklaruje pomoc

14 luty 2018 19:21
67 9
Oksana z Ukrainy miała wylew. Pracodawca, który porzucił ją w parku, teraz deklaruje pomoc

Pochodząca z Ukrainy Oksana pracowała nielegalnie w firmie dostarczającej owoce i warzywa. W swoim przyzakładowym mieszkaniu nieopodal Środy Wielkopolskiej dostała wylewu. Jej szef zamiast na pogotowie zawiózł ją do parku i położył na ławce. Następnie zadzwonił na numer alarmowy 112, miał powiedzieć, ze znalazł pijaną osobę. Później odjechał.

Sprawę opisał konsul honorowy Ukrainy w Wielkopolsce, Witold Horowski.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
agilmagil

14 luty 2018 19:27

A czy ten pan nie powinien odpowiedzieæ karnie za nieudzielenie pomocy?

Marek Marek

14 luty 2018 19:26

Nie my¶l, ¿e to przypadek. To Polska. nazywali go wzorowym pracodawc±, a w rzeczywisto¶ci by³ z³odziejem, który okrada³ pañstwo z podatków i jeszcze mia³ liche sumienie. Nie pomóg³ cz³owiekowi. Teraz jego pomoc to strach przed kar±. Ale nie jest to strach na tyle mocny aby mia³ p³aciæ wiêcej ni¿ wypada. za ten wypadek kobiecie siê nalez± miliony i nalezy pilnowaæ aby ten oszustê w tym czasie nie pozbywa³ siê maj±tku

szaja25

14 luty 2018 19:25

Cytuj±c ¯or¿a Ponimirskiego, to on jest "zwyk³e bydle". Teraz to powinien odpowiedzieæ karnie za tê niegodziwo¶æ.

Zaloguj siê Skomentuj

14 luty 2018 19:25

Aby oceniæ lub

cmochall

14 luty 2018 19:25

Chcac sie zachowywac poprawnie nie powinnismy kupowac warzyw i owocow w lidlu ,chyba ze zadeklaruja, ze zerwali z tym bydlakiem wspolprace.

morsik2

14 luty 2018 19:24

Czy jest planowana jaka¶ inspekcja z US i PIP u tego mi³ego pana?

dziadekjam

14 luty 2018 19:23

Deklaracja tego badylarza w kwestii pokrycia kosztów leczenia, to próba wykpienia siê tanim kosztem. Jego zas.ranym obowi±zkiem by³o legalne zatrudnianie pracowników, a wiêc to co siê sta³o jest efektem naruszenia prawa i jako takie musi byæ ukarane, a skutki finansowe zrefinansowane.przez sprawcê. Osobn± kwesti± jest odpowiedzialno¶æ za nara¿enie zdrowia i ¿ycia poszkodowanej, a tak¿e fa³szywe zg³oszenie na policjê. Cz³owiek o tak niskim morale nie zas³uguje na taryfê ukgow±, a Lidl we w³asnym interesie powinien z nim zerwaæ umowê.

cezar85

14 luty 2018 19:22

gdzie nazwisko tego altruisty?

oszrany

14 luty 2018 19:22

Co za bydle, powinni podac go z nazwiska i imienia, pokazac ten ryj, to by byla najwieksza kara.