Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Onet: mniejsze partie dogadały się ws. koalicji

8 styczeń 2019 10:59
228 10

Opozycja jest coraz bliżej stworzenia dużej listy koalicyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak podaje nieoficjalnie portal Onet.pl, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Nowoczesna i Sojusz Lewicy Demokratycznej nawiązali w tej kwestii porozumienie. - Praktycznie jesteśmy już dogadani - mówi portalowi jedna z osób z kierownictwa PSL.

Już wcześniej działacze mniejszych partii dawali sygnały mówiące o tym, że może dojść między nimi do współpracy.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
jurek4491

8 styczeń 2019 11:04

MUSICIE siê dogadaæ bo PiS da ZAORZE kraj i jego obywateli bo to WRÓG .

laik404

8 styczeń 2019 11:03

Brawo, tak trzymaæ. A ty, Schetyna, ambicjê do kieszeni. Biedroñ zreszt± te¿. Tylko tak mo¿na rozjechaæ PIS. Je¿eli nie - to on rozjedzie was i Polskê przy okazji.

honorny

8 styczeń 2019 11:02

Szeroka koalicja ma sens nie jako projekt polityczny, tylko jako sposób na delegalizacjê PiS i wytoczenie jej przywódcom procesów karnych. Zaraz potem powinny siê odbyæ kolejne wybory parlamentarne, z now± ods³on± sceny politycznej, któr± obecni w³odarze obserwowaliby zza krat. Nawiasem mówi±c, Schetyna jako twarz opozycji, to najlepszy z mo¿liwych scenariuszy dla PiS.

pysio62

8 styczeń 2019 11:02

Ta droga jest tez jak najbardziej w porzadku, wazne jest tylko, zeby powstala jedna wielka koalicja wszystkich demokratycznych i proeuropejskich partii i organizacji, na ktora mogliby glosowac wszyscy patriotycznie nastawieni i uczciwi Polacy. Taka koalicja nie bedzie miala zadnych problemow z tym, zeby odsunac od wladzy Kaczynskiego i PIS, a pozniej Dude, poniewaz wybory do PE to jest oczywiscie tylko poczatek tej wspolpracy.

Zaloguj siê Skomentuj

8 styczeń 2019 11:01

Aby oceniæ lub

glencok

8 styczeń 2019 11:00

I dobrze. Lepiej dla negocjacji. S³absi poczuj± siê silniejsi a Schetyna nie bêdzie mia³ dziwnych pomys³ów. A bez PO i tak to nie by nie mia³o sensu, wiêc tak na prawdê nic siê nie zmieni³o. I tak sobie my¶lê. Wyborcy PO którzy nie przepadaj± za Schetyn± wiedz± ¿e najbli¿sze wybory w partii przynios± zmianê a jego miejsce zajmie jaki¶ ogarniêty lider. Wyborcy pisu maj± "eine fuhrer" i ¿adnego prawa g³osu nawet wewn±trz w³asnej partii :)

laik404

8 styczeń 2019 10:59

Brawo, tak trzymać. A ty, Schetyna, ambicję do kieszeni. Biedroń zresztą też. Tylko tak można rozjechać PIS. Jeżeli nie - to on rozjedzie was i Polskę przy okazji.

dik2002x

8 styczeń 2019 10:59

No wreszcie jaki¶ postêp. Trzymam kciuki. Czas zewrzeæ szyki. Idziemy na wojnê. Nie ma teraz wa¿niejszej sprawy, jak pogoniæ dojn± zmianê. . Dla waszych dzieci i wnuków

barakuda62

8 styczeń 2019 10:59

Bardzo dobre posuniêcie- prêdzej ci mniejsi musz± byæ razem wtedy i Schetyna musi zacz±æ siê liczyæ z du¿± "koalicj±" i zacznie traktowaæ tych mniejszych powa¿niej by stworzyæ prawdziw± KOALICJE do PE a przede wszystkim by na jesienie odsun±æ tê niena¿art± szarañczê i ratowaæ demokracjê w Polsce.

Wojciech Guba³a

8 styczeń 2019 10:59

I bardzo dobrze. A z PO i tak powinni siê porozumieæ.