Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Niż Oriana zmieni pogodę w Polsce. Cumulonimbusy mogą zagrozić samolotom

9 sierpień 2018 17:45
63 7

Jak informuje TVN Meteo w wielu miejscach możemy przez niż mieć do czynienia z intensywnymi opadami oraz burzami. Prawdopodobne jest również wypiętrzanie groźnych dla samolotów chmur.

Te chmury to cumulonimbus calvus i cumulonimbus capillatus. Gdy pojawiają się na niebie, zrywa się zwykle silny wiatr, zaczyna padać deszcz i pojawiają się burze. Jak informuje synoptyk TVN Meteo chmury te, ze względu na gwałtowność zjawisk, które za sobą niosą, mogą stanowić zagrożenie dla ruchu lo...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
Kurgan

8 wrzesień 2018 21:21

A w pupê tam. Za miesi±c zaczn± siê opady zimnego deszczu, ch³ód nad ranem i popo³udniu, kubraczki i serdaczki. Jêkotania jak to jest obrzydliwie i jak to fajnie by³o. Nie kwêkajcie, jeszcze zatêsknicie za tym obecnym latem :)

tinley

8 wrzesień 2018 20:24

Wed³ug synoptyków TVN to och³odzenie dociera do nas od 2 tygodni i dotrzeæ nie moze. Jest katastrof± profesji je¶li jej adept nie potrafi z jednodniowym wyprzedzeniem podaæ prognozy na nastpny dzieñ. wedle prognoz u mnie mia³o byæ dzi¶ 27stopni i deszcze. By³y 33 i sucho jak w piekarniku. ogórcy ju¿ prawie powyzdychali. Groszek uciek³ do sadzawki a buraki to juz chyba pó³ metra w g³±b siê wdarli.

coelka

8 wrzesień 2018 20:23

Na zachodzie Polski pasa ju¿ od wczoraj przerwami,nadal 30 C i dobrze, zaraz bêdzie wrzesieñ i wszyscy bêd± mówiæ byle do wiosny.

n29a

8 wrzesień 2018 20:03

W kulsonominbus te¿ siê zmieszcz± ¶mia³o. Ale który ajeroplan we¼nie 230+ os³ów?

Zaloguj siê Skomentuj

8 październik 2018 08:44

Aby oceniæ lub

aistionnelle

8 wrzesień 2018 19:59

Ciekawe czy kolejny strza³ "w dziesi±tkê "i nastepny tydzieñ 30+? No i te spadaj±ce samoloty i opady rocznej normy w jeden dzieñ ...Nie by³oby sensacji nie by³oby " prognozy"

sholay

8 wrzesień 2018 21:13

"W takiej sytuacji piloci musz± zastosowaæ siê do odpowiednich procedur" W innych za¶ sytuacjach do ¿adnych procedur piloci zastosowaæ siê nie musz± i lataj± jak im fantazja podpowiada. &