Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ostrowia Mazowiecka. CBA zatrzymało komornika i naczelnika US. Przyjęli 150 tys. zł łapówki

22 listopad 2018 12:07
111 8

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało komornika oraz naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej, którzy przyjęli od przedsiębiorcy łapówkę w wysokości 150 tysięcy złotych. Mężczyzn przyłapano, gdy dzielili się otrzymanymi pieniędzmi.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA potwierdził, że mężczyźni zostali zatrzymani, a ich domy oraz miejsca pracy przeszukane. Komornik oraz naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zostali złapani w urzędzie. Dzielili się wówczas łapówką, którą otrzymali od biznesmena w res...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
user9657

22 listopad 2018 12:11

A co to jest Ostrowia Mazowiecka? Mo¿e chodzi³o o Ostrów Mazowieck±?

pokon

22 listopad 2018 12:11

Kiedy¶ komornik by³ urzêdnikiem s±dowym , dzi¶ jest cz³onkiem komorniczej mafii.

zmichalg1

22 listopad 2018 12:10

No proszê... W Ostrowi Mazowieckiej to umiej± dzia³aæ, a jak w Warszawie szef KNF'u wymusza ³apówkê nad bankierem oferuj±c w zamian parasol ochronny, to cisza.

urian

22 listopad 2018 12:10

Skoro w¶ród pracowników Krajowej Administracji Skarbowej sa przestêpcy to trzeba przeprowadziæ gruntown± reformê polityki finansowej pañstwa, zmieniæ ustawê o VAT, tez bud¿etow±, wymieniæ na jakichkolwiek kierowniczych stanowiskach osoby, które pracowa³y w skarbówce albo c³ach przed 1989 rokiem, wymieniæ ministra nadzoruj±cego finanse, itd. Tak na wzór reformy s±downictwa ala Pis.

jxl82

22 listopad 2018 12:09

Kiedy CBA zatrzyma Glapiñskiego za nepotyzm i wys³anie na ciep³± posadkê za 600 tys z³ syna Mariusza Kamiñskiego? Kiedy zatrzyma samego Kamiñskiego?

Zaloguj siê Skomentuj

22 listopad 2018 12:08

Aby oceniæ lub

justas32

22 listopad 2018 12:07

CBA zapraszamy do SKOK-ów i na Mazowieck± ...

dudzij

22 listopad 2018 12:07

Pytanie, czy to by³ komornik s±dowy, czy tzw. komornik administracyjny, czyli windykator egzekucji adm. - pracownik urzêdu. Proszê autora o wyja¶nienie by nie pomawiaæ komorników s±dowych!