Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Owsiak o ustąpieniu z funkcji prezesa: Jestem w rozsypce. Fundacja WOŚP przyjęła jego rezygnację

15 styczeń 2019 15:03
1910 9

Krótko przed publikacją uchwały Owsiak był pytany o akcję #MuremZaOwsiakiem. - Niech się naród obudzi po prostu. Jesteśmy w takim złym stanie, my, Polacy, w takim niedobrym położeniu, tak bardzo się nie lubimy - powiedział dziennikarkom. Dodał, że "jest w rozsypce".

Jednocześnie Owsiak tłumaczył, że fundacja nie przestaje funkcjonować, a on sam będzie w niej pracował. - To nas motywuje do tego, żeby funkcjonować jeszcze lepiej. Jest trójka ludzi, która będzie prowadziła fundację i będzie to robiła zawodowo, będzie to robiła bardzo dobrze - wyjaśniał. - My pracu...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
szefsztabuwyborczego

15 styczeń 2019 15:11

Decyzjê Owsiaka nale¿y po ludzku zrozumieæ. Wiadomo, kto jest temu winien. Wiadomo, ze spo³eczeñstwo upomni siê o winnych. To tylko kwestia czasu. Ju¿ nied³ugo

raz1dwa2trzy3

15 styczeń 2019 15:10

Nastêpny Fina³ WO¦P, odbêdzie siê ju¿ po wyborach, w kraju, który bêdzie siê musia³ odbudowywaæ z ruin, jakie po sobie pozostawi obecnie rz±dz±ca formacja. Brzydki zapach po nich, bêdzie jeszcze d³ugie lata siê unosi³. Ale czego w takim trudnym czasie bêdzie najbardziej brakowa³o? Czego, jak nie optymizmu, wiary, umi³owania wolno¶ci i dobra, które czyni³a Orkiestra?

gama01

15 styczeń 2019 15:10

Rouzmiem Pana i Pana decyzje. Kazdy czlowiek, nawet najtwardszy, ma swoja granice wytrzymalosci na nienawisc, na slowna przemoc, na niesprawiedliwosc i zazdrosc. Zamordowano czlowieka i ...cos peklo i juz nie wroci. Czas uleczy rany i jest to dobra decyzja. Prosze zadbac o siebie, pracowac w spokoju. My wszyscy Panu dziekujemy najpieknej jak mozna i mowimy "do zobaczenia".

def11

15 styczeń 2019 15:09

Trzymaj siê Jerzy

Zaloguj siê Skomentuj

15 styczeń 2019 15:08

Aby oceniæ lub

Jo¿in Ba¿in

15 styczeń 2019 15:07

Pan Owsiak nie musi zgadzaæ siê masochistcznie na nieustanne rozje¿dzanie go przez tych ludzi ,którzy robi± z tego kraju klepisko . Nie chce prowadziæ z nimi tej gry i ma racjê. Chcecie Owsiaka, to wygrajcie wybory i pognajcie barbarzyñców. Owsiak ma klasê i pokazuje,¿e bycie prezesem nie jest dla niego za wszelk± cenê .

andrzej2310

15 styczeń 2019 15:06

Gdy pañstwowa machina hejtu atakuje obywatela, on jest na przegranej pozycji. Dziêkujemy Jurek za 27 lat!

farsizm

15 styczeń 2019 15:05

Facet przesiedzia³ 5.5 roku w wiêzieniu za napady z pistoletem gazowym. Wyszed³ w grudniu. Poszwenda³ siê miesi±c na wolno¶ci, poogl±da³ TVP1/2, gdzie dowiedzia³ siê kto mu zmarnowa³ te 5.5 roku ¿ycie. Wkur...³ siê, i zem¶ci³. Pewnie nawet nie wie, co to za zjeb ten matkakurka. Patrzcie na Kurskiego i jego machinê. To uczeñ Goebbelsa z zabawkami za 1mld z³ z naszych podatków, Matka Kurka czy madam Paw³owicz, to tylko krzykliwe karakany.

pszczolkaprezesa

15 styczeń 2019 15:04

Juras trzym siê! Och³oñ i stwórz Partiê Dobrych Ludzi, poci±gniesz do urn wyborczych z 5 mln ludzi którzy dotychczas nie g³osowali. Nie wiem ile da ci to % w Sejmie ale bêdziesz pierwsz± lub drug± si³± i ty wybierzesz z kim bêdziecie rz±dziæ. Mo¿e nawet ma³y kosmodrom zbudujemy?