Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Pas burz sunie nad Polską. Gdzie jest burza? Sprawdź radar burz

10 sierpień 2018 13:56
66 9

W piątek trwającą wiele dni upalną pogodę zakończą (przynajmniej na jakiś czas) intensywne burze. Z tego powodu dzisiaj RCB - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało do mieszkańców kraju SMS-y z ostrzeżeniami.

Burze idą od zachodu. Ok. godziny 14 pas przecinający Polskę morza po góry znajdował się mniej więcej na środku terytorium Polski. Burze przesuwają się dalej na wschód, ok. godziny 17 obszar burzowy może obejmować już całą wschodnią część kraju.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
zenith700

8 październik 2018 20:07

Niech ca³e to Re¿imowe Centrum Kryzysowe odpier.doli siê od mojego telefonu i nie przysy³a mi tego swojego goowna!

dublet

8 październik 2018 19:36

Re¿imowe Centrum Kryzysowe przys³a³o mi SMS-sa, ¿eby siê chowaæ, ratowaæ dobytek i olaboga. I co? Na Bielanach nawet kropla nie spad³a!! Czekaæ na odwo³anie alertu, czy samodzielnie wyj¶æ z piwnicy?

Zaloguj siê Skomentuj

8 październik 2018 21:24

Aby oceniæ lub

charlie1wilson

8 październik 2018 18:54

Kropla deszczu nie spad³a w Warszawie, a co dopiero mówiæ o burzy, choæy z jednym grzmotem. Nawet siê nie zawpowiada. Lipa, a nie prognoza.

monikaaleksandra

8 październik 2018 18:39

A w Krakowie na Brackiej pada deszcz....

krespo56

8 październik 2018 18:21

dosta³em 2 esemesy....spad³o dziesiêæ kropel deszczu

baca56

8 październik 2018 17:04

" 60 lirów na metr sze¶cienny". Liry to dawna w³oska waluta, obecnie p³ac± tam w euro. Ilo¶æ deszczu mierzymy w litrach na metr KWADRATOWY, bo to jest jednostka powierzchni, na któr± pada deszcz. Ewentualnie mo¿na podaæ wielko¶æ opadu w milimetrach, ale wtedy nie podajemy na jak± powierzchniê, bo czy na metr czy kilometr kwadratowy bêdzie tyle samo milimetrów... Niechlujny kretyn który to napisa³ powinien karnie powtarzaæ podstawówkê.

aistionnelle

8 październik 2018 21:24

Niestety w Centrum ¿adnej burzy nie ma .Nieruchome powietrze, 25 stopni mimo ¿e jest po 21ej. Wczoraj jeszcze by³a mowa o spadku temperatury poni¿ej 20 stopni dzi¶ ju¿ w "prognozach" 25.Zero dokladno¶ci,zero trafno¶ci te¿.

Oceniono 15 razy

10 sierpień 2018 13:56

RCB ostrzega: w razie burz i nawałnic, nie czekajcie z pomocą przy usuwaniu ew. strat - rząd jest na wakacjach, wojewodowie też!