Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Patryk Jaki będzie uczył studentów na Uniwersytecie Opolskim

22 czerwiec 2018 09:17
50 6

Patryk Jaki będzie robił doktorat. Choć wcześniej mówiło się o prawie, wiceminister i kandydat PiS zdecydował się na politologię. Praca Patryka Jakiego ma dotyczyć więziennictwa, tytuł to "Polski system penitencjarny jako element polityki państwa".

"Nowa Trybuna Opolska" podaje, że w czwartek Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu "po ożywionej dyskusji merytorycznej" poparła wniosek wiceministra o otwarcie przewodu doktorskiego. Konieczne było wprowadzenie "korekt i uzupełnień".

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
julietwhiskey

22 czerwiec 2018 09:20

Czego bêdzie uczy³? Chamstwa, hucpy czy bezczelno¶ci w k³amstwie?

Zaloguj siê Skomentuj

22 czerwiec 2018 09:20

Aby oceniæ lub

kataryniarski

22 czerwiec 2018 09:20

AAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHA! Chyba jak ¿el na grzebieñ nak³adaæ! :D

rabingoldblatt

22 czerwiec 2018 09:20

W czasie wolnym przygotowuje siê do doktoratu, w czasie wolnym prowadzi kampaniê wyborcz± i oczywi¶cie w czasie wolnym zajmuje siê synem. Zak³adaj±c dowcipnie, ¿e bêd±c ministrem uczciwie po¶wiêca czas tylko zadaniu "ministrowania" to nale¿y zapytaæ kiedy pan Jaki je, sra i zaspokaja ¿onê, bo trzeba jeszcze pamiêtaæ, ze jest cz³onkiem Komisji d/s Wybielenia Warszawskiej Prezydentury Lecha Kaczyñskiego.

andree111111

22 czerwiec 2018 09:19

Politologia- nauka o niczym dla nijakich.

superpolpol

22 czerwiec 2018 09:18

Dresologii stosowanej?