Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Patryk Jaki złożył kolejną obietnicę. Zapowiada budowę filtrów oczyszczających powietrze

24 czerwiec 2018 17:50
71 6
Patryk Jaki złożył kolejną obietnicę. Zapowiada budowę filtrów oczyszczających powietrze

Jaki Patryk zwrócił uwagę, że mieszkańcy Ursynowa przez wiele lat walczyli o budowę filtrów. Jak mówił, rząd Platformy Obywatelskiej popełnił błąd przygotowując przetarg do tej inwestycji bez filtrów oczyszczających powietrze.

- Sprawy związane z walką ze smogiem, z poprawą jakości powietrza, z ekologią, będą bardzo wysoko w naszej agendzie programowej - obiecał Patryk Jaki.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
zenekciec

24 czerwiec 2018 17:54

Czy beda filtry do powietrza ktore on zanieczyszcza ?.

acototak

24 czerwiec 2018 17:53

I przeniesie Opole do Warszawy

braksensu2017

24 czerwiec 2018 17:53

"Nie gadamy a robimy"? Niech kto¶ go powstrzyma. Ju¿ poddawa³ wirtualnie kamienice - wnioski o wpisy do ksi±g wieczystych kierowane przez super speca od prawa s± gremialnie oddalane. O skutkach ustawy o IPN nawet szkoda wspominaæ, tym bardziej, ¿e ca³o¶æ k³opotów Polski z jej powodu jeszcze nie jest znana. Mo¿e zostanie przy sma¿eniu kie³basek a nie budowa³ co¶, co i tak bêdzie wybudowane.

mirek11768

24 czerwiec 2018 17:52

£atwo jest obiecywaæ co¶ co jest ju¿ zapewnione w kontrakcie na budowê tunelu :) :) . To tak jakby obiecywa³ ¿e w dzieñ bêdzie widno a w nocy ciemno. :) :)

Zaloguj siê Skomentuj

24 czerwiec 2018 17:51

Aby oceniæ lub

tenare

24 czerwiec 2018 17:50

Jaki, masz jeszcze jakie¶ fotki z pogrzebu? Wyci±gaj, po¶miejemy siê.