Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Patryk Jaki zainspirował rapera z "Must Be the Music". Jest piosenka kampanii, będzie koncert na blokowisku

18 wrzesień 2018 09:32
67 10

Patryk Jaki będzie miał oficjalną piosenkę swojej kampanii wyborczej. Jej twórcą jest raper Piotr "HCR" Szot, półfinalista programu "Must Be the Music. Tylko muzyka".

"To premiera mojej piosenki 'Stałem pod blokiem'" - pisze sam artysta. "Zainspirował mnie Patryk Jaki. Chłopak, który wychował się na blokach i postawił w Warszawie mafii. Walczy o słabszych ludzi z całym aglomeratem medialnym i finansowym. Oni mają pieniądze - on ma wartości" - dodaje.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
remo29

18 wrzesień 2018 09:36

Ja pierdykam, Jaki¯al... Warszawiacy, je¶li dacie sobie wstawiæ t± miernotê na sto³ek, to znaczy, ¿e jeste¶cie tego warci.

kinlej

18 wrzesień 2018 09:36

Naprawdê PiS nie mia³ lepszego kandydata na prezydenta Warszawy ni¿ ten wie¶niak?

Zaloguj siê Skomentuj

18 wrzesień 2018 09:35

Aby oceniæ lub

loneman

18 wrzesień 2018 09:35

Obciach, rownie dobrze mozna by grac peany o Kononie, panu Zdzisku spod sklepu ani temat ani artysta, ZENADA

wagadudu

18 wrzesień 2018 09:35

Chyba raczej Don Wasyl powinien mu uk³adaæ hity wyborcze...

kanonia1939

18 wrzesień 2018 09:34

Sta³ "na blokach"? A lepiej by³o w tym czasie czytaæ! (ale nie zaocznie)

krynolinka

18 wrzesień 2018 09:34

Mieli¶my ju¿ "niezale¿nego" blogera, który s³a³ peany pod adresem Patryka. Jak siê okaza³o etatowy pracownik MS i dzi¶ startuje na "dwójce" do samorz±du, chyba w Szczecinie. Kiedy siê dowiemy ile z kieszeni podatnika posz³o na tê "spontaniczn± inspiracjê" ?

acototak

18 wrzesień 2018 09:33

Murzyñska muza dla Roma?

krzywelustro

18 wrzesień 2018 09:33

Jo³, jo³, I'm pierdo³!

metaxo

18 wrzesień 2018 09:32

Dresiarski cygan z Opola wszystko robi aby dostaæ siê do koryta.