Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Paweł Adamowicz zrezygnował z udziału w debacie wyborczej. "Nie idę do TVPiS"

30 październik 2018 20:56
92 8

Debata kandydatów na prezydenta Gdańska miała się odbyć w siedzibie "Dziennika Bałtyckiego" i być transmitowana przez TVP Info. Ubiegający się o reelekcję prezydent Gdańska Paweł Adamowicz postanowił się na niej nie zjawić.

- Bardzo żałuję, bo im więcej debat, tym lepsza jakość życia publicznego, lepsza jakość demokracji i bardziej świadome wybory gdańszczan.Odbieram to jako pewnego rodzaju lekceważenie tych wszystkich gdańszczan, którzy jeszcze nie zdążyli wyrobić sobie zdania na kogo oddać głos w drugiej turze - skom...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
threemen

30 październik 2018 21:00

S³usznie, panie prezydencie.

blechtrommel

30 październik 2018 20:59

Prawid³owo! WSZYSCY politycy opozycyjni powinni bojkotowaæ TVPiS. Tylko solidarny bojkot mo¿e daæ do my¶lenia politrukom Kaczora.

spyderman2

30 październik 2018 20:59

PRAWID£OWO. do tvpis sie nie chodzi, niech se tam czerwone pisiory szczuj± na Polaków, ogl±da ich wy³±cznie ciemny pisi elektorat

marcel2761

30 październik 2018 20:58

29 letni pisowski karierowicz rzeczywi¶cie ma ma³o s³abych punktów, poniewa¿ jego jedynym osi±gniciem by³ otrzymany sto³ek w Energii po desancie pisu na spó³ki skarbu pañstwa

Zaloguj siê Skomentuj

30 październik 2018 20:57

Aby oceniæ lub

eldemon

30 październik 2018 20:56

Co za tchórz i mięczak, nie powiem więcej..... Że też żona nie odseparowała go od łoża!

yosemitesam

30 październik 2018 20:56

S³uszna decyzja, uwa¿am, ¿e ¿aden szanuj±cy siê polityk nie powinien pokazywaæ siê w tym propagandowym szambie.

kaszynap985

30 październik 2018 20:56

Prawid³owo! Z dyletantami nie ma o czym rozmawiaæ. S³ucha³em ostatnio Holeckiej jak przeszkadza³a, to ja do niej te¿ nie poszed³bym na rozmowe, bo ona nie umie siê zachow±æ. Taty kupili wykszta³cenie i kazali klaskaæ, to klaska.