Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Pedofil dostał dane 8-letniej dziewczynki z domu dziecka. Wysłał do niej list. Ruszył proces

10 październik 2018 17:27
109 9
Pedofil dostał dane 8-letniej dziewczynki z domu dziecka. Wysłał do niej list. Ruszył proces

Mirosław S. w 1990 roku został skazany na 25 lat więzienia za gwałt i utopienie w jeziorze dziewczynki. Po odbyciu kary, umieszczono go w specjalistycznym ośrodku w Gostyninie na mocy tzw. ustawy o bestiach.

Z Gostynina S. nawiązał kontakt z domem dziecka w Toruniu. Chciał obdarować jednego z podopiecznych swoją polisą ubezpieczeniową. W tej sprawie z placówką skontaktował się agent ubezpieczeniowy, który poinformował, że warunkiem klienta jest to, że obdarowana ma zostać dziewczynka poniżej 10 roku życ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
Pilcrow Ingress

10 październik 2018 21:29

Zastanawiam siê co z agentem, bo to on przekaza³ dane zbrodniarzowi.

Bogna Gruba

10 listopad 2018 10:07

Z komentarzy wynika, ¿e to robienie z ig³y wide³. Czy z tego o¶rodka s± przepustki? Nie ma nawet kontroli korespondencji! Dlaczego chcia³, ¿eby to by³a dziewczynka poni¿ej 10 lat? ¯eby nie by³a za stara, jak on wyjdzie? Mia³ przekazaæ swoj± polisê, zacz±³ intensywnie korespondowaæ. Mo¿e ¿eby wmówiæ kiedy¶ tej dziewczynce z domu dziecka, ¿e jest mu co¶ winna? Szkoda mi Pani wychowawczyni, ale dobrze, ¿eby inni siê nauczyli, ¿e mo¿na komu¶ narobiæ strasznego k³opotu, gdy siê go skontaktuje z psychopat±. W³a¶nie po to jest ta ochrona danych osobowych, która na codzieñ utrudnia nam ¿ycie. Niestety w tym przypadku ochrona nie zadzia³a³a. No i co z agentem? To jemu pani przekaza³a dane.

uenostation54

10 październik 2018 20:56

a agent to co? do kicia z nim, to on przekaza³ dane temu osadzonemu.

Zaloguj siê Skomentuj

10 październik 2018 20:34

Aby oceniæ lub

ppo

10 październik 2018 20:34

Polakowi (a zw³aszcza Polce) wystarczy zamachaæ kas± przed nosem, a zg³upieje i zrobi WSZYSTKO.

sortfort

10 październik 2018 20:20

a sk±d facet siedz±cy od 25lat w wiêzieniu ma kasê do rozdawania na polisy?

riddle27

10 październik 2018 22:54

Nie ma tam ¿adnej kontroli korespondencji?Jak funkcjonuje ten o¶rodek...?Pedofil wysy³a listy do domu dziecka i tyle?

minkipinki

10 październik 2018 20:00

No ale co z t± polis±?

czonek22

10 październik 2018 19:52

na miejscu dziewczynki, po doj¶ciu do pe³noletno¶ci, wytoczy³bym Domowi Dziecka proces o odszkodowanie, za zrezygnowanie z tej polisy.