Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

"PiS cichutko próbuje to zrealizować". Kukiz ostrzega przed wzrostami cen paliwa

8 maj 2018 20:29
76 13

"PiS cichutko próbuje zrealizować to, co kombinował parę miesięcy temu, czyli kolejny podatek w postaci podwyżki ceny paliwa. W czwartek wieczorem ma się odbyć głosowanie w tej sprawie" - napisał na swoim fanpage'u lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Mowa o opłacie emisyjnej, którą zaproponowało ministerstwo energii. Wyniesie ona 8 groszy netto za litr paliwa (10 groszy z VAT) i ma być przeznaczona na walkę ze smogiem. Opłata dotyczy zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Przedstawiciele resortu przekonują, że nie musi ona przełożyć się na cen...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 13
felucjan

5 wrzesień 2018 00:16

Ja pier.... Kukiz!!! Obudzi³e¶ siê, czy wytrze¼wia³e¶ w koñcu? Oni robi± kaszanê od blisko 3 lat i korzystaj± z Twoich g³osów, a Ty dzisiaj przychodzisz z nowin± stulecia. Gdzie by³e¶ jak ³amali Konstytucjê?

giego

5 sierpień 2018 23:21

Pawe³ek rozmontowuje system ;) Król gimbazy... Podnó¿ek pisu

bazbaz73

5 sierpień 2018 23:20

Z serii pytañ o kim my¶lê: Alkoholik, który nie pamiêta³ tekstów swoich utworów na koncertach - tak by³ nachlany, jego pos³owie wprowadzaj± (po raz pierwszy od II W¦) faszystów do Sejmu a ci przechadzaj± siê jak u siebie, twierdzi, ¿e ka¿dy mo¿e mówiæ w jego ugrupowaniu co chce ale po pierwszej krytyce wyrzuca Marca za niezgodno¶æ z lini± partii, w ka¿dym g³osowaniu w którym z powodów absencji Kaczyñskiemu brakuje choæ jednego g³osu organizuje swoich ludzi by g³osowali zgodnie z lini± Kaczyñskiego, popiera i¶cie nazistowskie (poczytajcie o historii przejêcia TK i s±dów w II Rzeszy) przejêcie w³adzy s±downiczej przez Kaczyñskiego i aktywnie go wspomaga, nie ra¿± go rasistowskie, postnazistowskie has³a marszy w stylu "marszu niepodleg³o¶ci". I najlepsze - uwa¿a siê za patriotê....

adolfiutin11

5 sierpień 2018 22:54

KUKIZ15 ty jeste¶ koalicjantem PISu!!! 99% twoich g³osowañ to g³osowania identiko jak pisiory!!! Pe³nisz rolê po¿ytecznego idioty w Sejmie!

Zaloguj siê Skomentuj

5 sierpień 2018 22:54

Aby oceniæ lub

jac ben

5 wrzesień 2018 01:24

Pawe³, twoja twarz coraz bardziej przypomina kaczy dziób. Ciekawe czy masz ju¿ b³ony miêdzy palcami...

cezar85

5 sierpień 2018 22:46

paw³owicz powinna byæ objêta op³at± emisyjn± bior±c pod uwagê jej dietê

jzd

8 maj 2018 20:32

Wystarczy nie kraść

krynolinka

8 maj 2018 20:31

To więcej Andruszkiewicz na ryczałcie przytnie. A to może o niego chodzi..Bo już nie jest waszym posłem to im tańsze paliwo tym mniej ryczałtu ?

iksis

8 maj 2018 20:30

Jedyna konstruktywna opozycja.

Łukasz Szereda

8 maj 2018 20:29

Hehe, a ja mam wrażenie że już podniosły ceny w porównaniu z innymi sieciami stacji paliw....????

cezar85

8 maj 2018 20:29

pawłowicz powinna być objęta opłatą emisyjną biorąc pod uwagę jej dietę

tcas

8 maj 2018 20:29

Przecież zapowiedzieli spec podatek od bogaczy - kto kupuje paliwo ten bogacz znaczy.