Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

PiS kastruje swój projekt ustawy o zwierzętach. PO chce wrócić do zapisów, których chciał Kaczyński

8 styczeń 2019 18:18
298 9
PiS kastruje swój projekt ustawy o zwierzętach. PO chce wrócić do zapisów, których chciał Kaczyński

Będziecie chcieli przywracać pierwotne zapisy projektu PiS do ich projektu? Andrzej Halicki (wiceszef klubu POKO): - Oczywiście, że tak. Jesteśmy skłonni do rozmowy, ale każdy usunięty punkt będziemy chcieli przywrócić.

Główny promotor ustawy PiS - poseł Krzysztof Czabański - ostrzega, że przez wojenkę wokół ustawy może ona upaść i to w całości.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
andrew1507

8 styczeń 2019 18:21

Mordercy z pis chc± zabic 200 000 dzikow i 20 zubrow..... Wypier....cie ich.....

czechy11

8 styczeń 2019 18:21

Kaczyñski i PiS to zwyk³y oszust i k³amca. Wszyscy pamiêtamy jaka ustawê obiecywa³ o ochronie zwierz±t przed wyborami.

acototak

8 styczeń 2019 18:20

Pisoruskie nienawidz± i ludzi i zwierzêta.

pascvale

8 styczeń 2019 18:20

Ta banda sprzeda Polskê je¿eli kto¶ im przyobieca kasê.

Zaloguj siê Skomentuj

8 styczeń 2019 18:20

Aby oceniæ lub

lesnojeziorska

8 styczeń 2019 18:20

Zwyczajny pose³ dla w³adzy osobi¶cie obdar³by wszystkie milusie kociaczki ze skóry, obla³ wrz±tkiem i posypa³ sol±. Takie jest jego serce.

justas32

8 styczeń 2019 18:20

Balbina ma zwierzêta w pampersie - bo zwierzêta nie g³osuj±. Co innego Ko¶ció³ - on za grube pieni±dze, wbrew Konkordatowi, tak piêknie nagania odpowiednich ludzi do wyborów ...

puzonik48

8 styczeń 2019 18:19

Dajcie spokój z t± mi³o¶ci± do zwierz±t Kaczyñskiego ,dla w³adzy nie mia³by skrupu³ów po¶wiêciæ nawet w³asnego kota .Hodowcy zwierz±t futerkowych ,odpowiednio sypnêli kas± Rydzykowi i ten tupn±³ nog± i nie pozwoli na ukrócenie bestialstwa :( Ludzie pozbawieni jakiejkolwiek wra¿liwo¶ci nadal bezkarnie bêd± drêczyæ zwierzêta od nich uzale¿nione :(

pascvale

8 styczeń 2019 18:18

Ta banda sprzeda Polskę jeżeli ktoś im przyobieca kasę.