Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

PKW informuje o frekwencji. W Warszawie rekord, w kilku gminach powyżej 70 proc

23 październik 2018 13:54
74 16

PKW wciąż liczy głosy, jednak znamy już wyniki wyborów samorządowych w większości gmin, oraz dane o frekwencji. Potwierdzają się informacje, że była ona rekordowa jeśli chodzi o wybory samorządowe po 1989 roku. Zagłosowało 54,8 proc. uprawnionych - podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Największa część uprawnionych poszła głosować na Mazowszu - 61 proc., a najmniej - 48 proc. - w woj. opolskim.

Bardzo duża była w Warszawie - 66.9 proc. Oznacza to, że zagłosowało 884 tys. osób. W wyborach samorządowych w 2014 roku frekwencja wyniosła 47 proc. Teraz zagłosowało 250 tys. osób więcej. Frekwencja jest prawdopodobnie najwyższa w wyborach samorządowych po 1989 roku.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 16
Kris P

23 październik 2018 14:01

Te wybory były plebiscytem, czy się to komuś podoba czy nie. Jak się jednak okazuje dla bardzo wielu Polaków, przyszłość kraju nie ma znaczenia, a szkoda.

Kris P

23 październik 2018 14:00

Te wybory by³y plebiscytem, czy siê to komu¶ podoba czy nie. Jak siê jednak okazuje dla bardzo wielu Polaków, przysz³o¶æ kraju nie ma znaczenia, a szkoda.

mesik50

23 październik 2018 14:00

Jestem dumna z Warszawiaków. Niezależnie od tego na kogo głosowali. I cieszę się, że jestem w tym odpowiedzialnym gronie. Pozdrawiam wszystkich. którzy poszli zagłosować.

jjj68

23 październik 2018 13:59

Brawo Warszawa za frekwencjê! Paru pisowców o to siê postara³o, na czele z tym... jak mu tam, z tym dresem z Opola.

farsizm

23 październik 2018 13:59

Je¿eli kiedykolwiek Polska podziêkuje Jarkowi to za mobilizacjê spo³eczn± oraz za przypomnienie kim by³ i co pozostawi³ nam Monteskiusz. Jak po chorobie cz³owiek poznaje pewne elementy medycyny, tak po kaczyzmie Polacy poznaj± pewne elementy pañstwowo¶ci. (choæ, lepiej, gdyby to nigdy nie by³o konieczne)

andrzejkot79

23 październik 2018 13:59

Brawo Warszawa. Brawo Warszawiacy. Dumne miasto i dumni mieszkañcy

Oceniono 13 razy

23 październik 2018 13:59

Trzeba być genetycznie animalnymn degeneratem by być PiSowskim wyborcą

gabkwi

23 październik 2018 13:58

Pierwszy raz w ¿yciu sta³am prawie godzinê w kolejce po karty wyborcze, tyle by³o ludzi (£ód¼).

Oceniono 2 razy

23 październik 2018 13:58

Czyli na Trzaskowskiego glosowal wiecej niz co trzeci uprawniony do glosowania w Warszawie. To jest dobra legitymacja.

pysio62

23 październik 2018 13:57

Warszawa, warszawiacy staneli na wysokosci zadania, nie zawiedli Polski i Polakow, wybrali Trzaskowskiego, i najprawdopodobniej, miejmy nadzieje, uratowali dla Polski, dla Polakow, dla cywilizacji zachodniej, wojewodztwo mazowieckie przed w praktyce PIS-owska wiekszoscia w sejmiku mazowieckim.

gabkwi

23 październik 2018 13:57

Pierwszy raz w życiu stałam prawie godzinę w kolejce po karty wyborcze, tyle było ludzi (Łódź).

farsizm

23 październik 2018 13:56

Jeżeli kiedykolwiek Polska podziękuje Jarkowi to za mobilizację społeczną oraz za przypomnienie kim był i co pozostawił nam Monteskiusz. Jak po chorobie człowiek poznaje pewne elementy medycyny, tak po kaczyzmie Polacy poznają pewne elementy państwowości. (choć, lepiej, gdyby to nigdy nie było konieczne)

Zaloguj siê Skomentuj

23 październik 2018 13:55

Aby oceniæ lub

jjj68

23 październik 2018 13:55

Brawo Warszawa za frekwencję! Paru pisowców o to się postarało, na czele z tym... jak mu tam, z tym dresem z Opola.

Oceniono 7 razy

23 październik 2018 13:55

Zaraza sie cofa na Wschód... Mazowsze uratowane...

mesik50

23 październik 2018 13:54

Jestem dumna z Warszawiaków. Niezale¿nie od tego na kogo g³osowali. I cieszê siê, ¿e jestem w tym odpowiedzialnym gronie. Pozdrawiam wszystkich. którzy poszli zag³osowaæ.