Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Pogoda długoterminowa na styczeń 2019. Przed nami kilka naprawdę mroźnych dni

2 styczeń 2019 15:01
184 12

W dniach 3-4 stycznia możemy spodziewać się ujemnej temperatury w przeważającej części kraju oraz przelotnych opadów śniegu na terenie całej Polski. W te dwa dni śnieg przykryje trawniki i drzewa, jednak w weekend zacznie topnieć. Synoptycy przewidują, że w weekend 5-6 stycznia temperatura będzie dodatnia, a śnieg przestanie prószyć. Na niebie nie zabraknie jednak chmur, z których na wschodzie kraju spadnie deszcze ze śniegiem. Pogoda znów będzie przypominać jesienną, a nie zimową.

Na początku kolejnego tygodnia temperatura spadnie poniżej zera - na południu i na wschodzie Polski na termometrach zobaczymy nawet -6 stopni. Chmury nadal zasłaniać będą niebo i przyniosą ze sobą opady marznącego deszczu oraz śniegu.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 12
borman60

2 styczeń 2019 15:04

Jest -2 ,a bardzo się ochłodzi do -3 .

kasmajor

2 styczeń 2019 15:04

Co prawda nie jestem meteorologiem, mia³em tylko zajêcia z meteorologii na studiach. Gdyby na egzaminie jaki¶ ¶mia³ek stwierdzi³, ¿e 2 stycznia mo¿na przewidzieæ, ¿e 14 stycznia bêdzie "niezwykle s³onecznym" dniem, to by wylecia³ z hukiem z sali. Nie dziwiê siê ¿e nikt siê nie podpisa³ pod tym "artyku³em" ani nie da³ ¼ród³a.

Oceniono 5 razy

2 styczeń 2019 15:03

No faktycznie zadziwiające, w styczniu do -6 oC.

kawa79

2 styczeń 2019 15:03

Globalne ocieplenie nie ist...

outsider44

2 styczeń 2019 15:03

Naprawdê mro¼ne dni - chyba pisze to (straszne mrozy do minus sze¶ciu!) jaki¶ emigrant z Grecji, ¿e o jeszcze cieplejszych krajach nie wspomnê! :-) To s± raczej przymrozki, dopiero my¶lê o spuszczeniu wody z kranów w ogrodzie przy tej temperaturze. Gdy siê przenie¶li¶my w Bory Tucholskie ju¿ pierwszej zimy mieli¶my kilka poranków z -34 stopnie. Fakt, ¿e tylko kilka, ale by³y! Je¼dzi³am wówczas jeszcze czêsto do Gdañska, zwi±zana kontraktem, a - gdy na dwa dni - spa³am u rodziny w Sopocie. Zabawny by³ kontrast - z Sopotu rusza³am przy w³a¶nie z grubsza minus sze¶ciu, a termometr przed domem w Borach pokazywa³ minus dwadzie¶cia cztery. Bory s± do¶æ specyficzne, je¿eli chodzi o pogodê, chocia¿ ostatnio robi siê nieco za sucho.

Oceniono 2 razy

2 styczeń 2019 15:02

Dajcie spokój minus 6 to nie mróz,a mrozik ;)

Oceniono 1 raz

2 styczeń 2019 15:02

Po przeczytaniu artykułu UZ ,rzycie czytelników jest kompletne. jaka prognoza przedłuzenia umowy czeka go gdy dowiedzą się o 30dniówce accuweather? jaka prognoza no jaka gdy zobaczą cały miesiac na przejrzystym obrazku? czy prognozuje kolejne zmiany w ogólnopolskim dzinniku który też wklei obrazek zamiast klepać wymuszoną wierszówe??? redakcjo wyjaśnij!:D

jarzebina78

2 styczeń 2019 15:02

a to juz przewidzial pan astrolog Piotr Gibaszewski piszac o prognozie pogody na styczen..miesiac temu

borman60

2 styczeń 2019 15:02

Jest -2 ,a bardzo siê och³odzi do -3 .

Zaloguj siê Skomentuj

2 styczeń 2019 15:02

Aby oceniæ lub

pszczolkaprezesa

2 styczeń 2019 15:02

No faktycznie zadziwiaj±ce, w styczniu do -6 oC.

rozterka47

2 styczeń 2019 15:02

faktyczne -2 , mróz jak cholera :)