Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Polak staranował autem bramę na granicy i wjechał na Białoruś. Niemiec zrobił to na rowerze

16 maj 2018 17:28
77 10
Polak staranował autem bramę na granicy i wjechał na Białoruś. Niemiec zrobił to na rowerze

Wieczorem w poniedziałek w rejonie miejscowości Jałówka system monitoringu Placówki SG w Michałowie zarejestrował samochód marki Opel Zafira, który staranował bramę na drodze przecinającej granicę państwową. Samochód oddalił się w głąb terytorium Białorusi. Niezwłocznie zawiadomiono o zaistniałej sytuacji stronę białoruską.

Kierowca samochodu został zatrzymany przez białoruskie służby graniczne po przejechaniu około 10 kilometrów. Z ich ustaleń wynika, iż pojazdem kierował Polak. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów i był pod wpływem alkoholu.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
jw1969

16 maj 2018 17:36

Niemiec na rowerze te¿ staranowa³ bramê?

obeznany

16 maj 2018 17:35

Polak Niemiec dwa bratanki. Do... £ukaszenki i do szklanki.

Krzysztof Micha³owski

16 maj 2018 17:34

No có¿, £ukaszenka ciep³y cz³owiek, jak powiedzia³ marsza³ek Karczewski. Lepsza perspektywa ¿ycia, ni¿ u nas...

drdr2

16 maj 2018 17:33

No proszê, po azyl do £ukaszenki.

tomtg123

16 maj 2018 17:32

To, ¿e Polak samochodem staranowa³ bramê i mu siê uda³o tak pokonaæ granicê z Bia³orusi±, to nie dziwi. Ale je¶li Niemiec zrobi³ to samo rowerem ( czyli rowerem staranowa³ bramê i wjecha³ na Bia³oru¶), to znaczy, ¿e to by³a bardzo ma³a brama albo bardzo du¿y Niemiec.

Anna Krotowska

16 maj 2018 17:31

Woli Lukaszenke niz kaczora!

blober 375

16 maj 2018 17:30

Ludzie ju¿ na Bia³oru¶ uciekaj±. Tragedia w tej Polsce.

Zaloguj siê Skomentuj

16 maj 2018 17:30

Aby oceniæ lub

drdr2

16 maj 2018 17:29

No proszę, po azyl do Łukaszenki.

0roman0

16 maj 2018 17:29

Niemiec? Pewnie jecha³ szlakiem dziadka. Pod Stalingrad.