Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Policjanci z Siedlec przygniatali genitalia zatrzymanym. Jeden z nich popełnił samobójstwo

9 luty 2018 14:29
67 14
Policjanci z Siedlec przygniatali genitalia zatrzymanym. Jeden z nich popełnił samobójstwo

Sprawa ma swój początek w 2012 r., kiedy trzech młodych mieszkańców Ostrowia Wielkopolskiego zostało zatrzymanych pod zarzutem kradzieży biżuterii. Chodziło o dobra warte 60 tys. zł. Jak informuje portal faktykaliskie.pl, sąd w Ostrowie Wielkopolskim nie miał wątpliwości, że podczas kilkugodzinnego przesłuchania, policjanci wymuszali od zatrzymanych zeznania torturami. Policjantom udowodniono, że kneblowali, bili i polewali młodych mężczyzn wodą. Ponadto zatrzymani byli rażeni paralizatorem i przygniatano im jądra.

Niedługo po tym 19-letni Jędrzej Krynkiewicz, który był wśród zatrzymanych, popełnił samobójstwo. "Wybaczcie mi, to jedyny ratunek dla duszy mojej. Tylko w ten sposób mogłem się uratować. Módlcie się za mnie" - miał napisać w liście pożegnalnym, przytaczanym przez "Gazetę Wyborczą" w artykule z 2013...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 14
adamwie0385

2 wrzesień 2018 17:28

Bandyci po 3 latach wróc± na funkcje stró¿ów prawa. To tylko w Polsce mo¿liwe. Torturuj nie tylko fizycznie - mojego napadniêtego syna, który by³ konwojentm aspirant sztabowy Maciej z Torunia straszy³ poszlakowym procesem i 10 latami wiêzienia, ch³opak wpad³ w depresjê i pope³ni³ samobójstwo. Cóz moj± skargê uznano za bezzasadn± poniewa¿ materia³ dowodowy, czyli zeznani policjantów zaprzecza³y znêcaniu siê psychicznemu. D³ogoletnia sekretarka toruñskiej prokuratury powiedzia³a mi, ze takich jak mój syn maj± takie Macieje wielu na sumieniu. Oni jednak maj± sumienie czyste, bo nie u¿ywane.

tomala44

2 wrzesień 2018 16:17

To jakie¶ ¿arty. Rok wiêzienia za tortury?

Zaloguj siê Skomentuj

2 wrzesień 2018 16:17

Aby oceniæ lub

norbertrabarbar

2 wrzesień 2018 15:50

Wola³bym byæ porwany dla okupu ni¿ zatrzymany na 24h na do³ku bo w¶ród "bandytów" czu³bym siê bezpieczniej ni¿ w¶ród "policjantów". Nie dziwiê siê, ¿e policjanci t³umnie g³osowali na PiS - to by³a dla nich jedyna szansa, ¿eby przykryæ ich przestêpstwa pope³nione wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Wieslaw Szasz

2 wrzesień 2018 15:47

Frasynik tylko popchn±³ policjanta trzymaj±cego go za rêke i ju¿ oskar¿ony. Ci tego torturowali i jeszcze kary nie ponie¶li.

zd46

2 wrzesień 2018 15:43

Brawo, brawo panie J.Zielinski, same sukcesy i nie tylko przy odzywianiu ale obowiazki leza odlogiem. Radzilbym rzucic robote i udac sie na swoje peryferyjne tereny. Tak trudno czasami pozbyc sie wlasnego koltunstwa, pychy i arogancji. Czy to prawda, ze w trakcie obydwu wypadkow prywatnego samochodu, za kierownica siedzial pan na "bani" a nie zona? Kto to ukryl?

jerzytop

2 wrzesień 2018 15:39

A ja siê pytam .Jak to jest w pañstwie PRAWA /chyba ,¿e to tylko pusty slogan / za ruszenie policjanta nie mówi±c jakby kto¶ jemu zgotowa³ taki los delikwent dosta³ by 10-15 lat nawet gdyby tym policjantem by³ szuja ,sadysta itd jeden sadysta kopa³ parê lat temu lez±cego m.in po genitaliach i g³owie . Wyroku nie by³o bo zwyrodnialec by³ OK teraz to nie dawno w Lublinie . Czy Polska to kraj gdzie tortury to codzienno¶æ ?

Oceniono 14 razy

9 luty 2018 14:31

Bandyci po 3 latach wrócą na funkcje stróżów prawa. To tylko w Polsce możliwe. Torturuj nie tylko fizycznie - mojego napadniętego syna, który był konwojentm aspirant sztabowy Maciej z Torunia straszył poszlakowym procesem i 10 latami więzienia, chłopak wpadł w depresję i popełnił samobójstwo. Cóz moją skargę uznano za bezzasadną ponieważ materiał dowodowy, czyli zeznani policjantów zaprzeczały znęcaniu się psychicznemu. Dłogoletnia sekretarka toruńskiej prokuratury powiedziała mi, ze takich jak mój syn mają takie Macieje wielu na sumieniu. Oni jednak mają sumienie czyste, bo nie używane.

Oceniono 26 razy

9 luty 2018 14:30

Wolałbym być porwany dla okupu niż zatrzymany na 24h na dołku bo wśród "bandytów" czułbym się bezpieczniej niż wśród "policjantów". Nie dziwię się, że policjanci tłumnie głosowali na PiS - to była dla nich jedyna szansa, żeby przykryć ich przestępstwa popełnione wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

abxcd

9 luty 2018 14:30

Kazdemu z "policjantów" bym przycinal yaya szyfladom 3x dziennie przrz okres odsiadki. Co za gnoye to szok. Scierwa.

Oceniono 13 razy

9 luty 2018 14:30

rok nie wyrok i dwa lata jak dla brata za znęcanie sie na służbie ze skutkiem śmiertelnym by "służyć i chronić" Ratunku policja!

tomala44

9 luty 2018 14:30

To jakieś żarty. Rok więzienia za tortury?

Oceniono 10 razy

9 luty 2018 14:29

Większe wyroki ludzie za skręty maryśki dostają .

Wieslaw Szasz

9 luty 2018 14:29

Frasynik tylko popchnął policjanta trzymającego go za ręke i już oskarżony. Ci tego torturowali i jeszcze kary nie ponieśli.