Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Policjanci zatrzymali auto koło Ostródy. Za kółkiem dyrektor z CBA. Stracił prawo jazdy

3 marzec 2018 09:58
94 8
Policjanci zatrzymali auto koło Ostródy. Za kółkiem dyrektor z CBA. Stracił prawo jazdy

Informację o zdarzeniu potwierdziła nam st. sierż. Anna Balińska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Wysoki rangą funkcjonariusz CBA został zatrzymany do kontroli drogowej w związku z nadmierną prędkością.

Okazało się, że po nałożeniu punktów karnych ich dozwolona łączna liczba - 24 - została przekroczona. W konsekwencji dyrektor CBA stracił prawo jazdy i będzie musiał ponownie zdawać egzamin. Policja nie ujawnia tożsamości funkcjonariusza.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
floryda77

3 marzec 2018 11:16

"Wiecie co ja zwami zrobiê?" Tak dzia³a nowa S³u¿ba Bezpieczeñstwa pañstwa PIS kryminalisty Kamiñskiego. Przepraszam u³askawionego kryminalisty.

kicior99

3 marzec 2018 11:12

Dobra zmiana idzie na ca³o¶æ.

jxl82

3 marzec 2018 11:10

Jak jest "piêkny i g³adki" spota siê w tej sprawie z ministrem W±sikiem. Uca³uj± siê "z W±sikiem" i sprawa za³atwiona. CMOK.

arnoszt1957

3 marzec 2018 11:12

Sprokuruj± kwity, ¿e by³ w tajnej akcji i musia³ w imiê wa¿niejszych celów z³amaæ przepis. Prawo jest dla maluczkich, a pisowcy jako lepszy sort s± ponad prawem, jak oznajmi³ w sejmie stary Morawiecki.

cezar85

3 marzec 2018 11:10

a pan z pis zabi³ niepe³nosprawnego dziadka na ¶rodku przej¶cia dla pieszych ale pis'owscy biegli stwierdzili, ¿e dziadek wbieg³ sprintem, st±d pe³ne rozgrzeszenie

krzysio333

3 marzec 2018 11:07

Pieprzone PISowskie prawo.

zerozer52

3 marzec 2018 11:16

Budyñ go u³askawi.

Zaloguj siê Skomentuj

3 marzec 2018 11:07

Aby oceniæ lub