Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Politolog o wystąpieniu Donalda Tuska: To przełomowy manifest. Włączył się do polskiej polityki

10 listopad 2018 13:48
75 6

Dr Bartłomiej Biskup: To dla niego początek kampanii

Według dra Bartłomieja Biskupa, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, łódzkie wystąpienie to dowód na to, że Tusk nie myśli o emeryturze. - Po raz kolejny potwierdza się teza, że Donald Tusk chce wrócić do polskiej polityki i odegrać w niej znaczącą rolę. Dzisiejsze wystąpienie można nazwać manif...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
vladek

10 listopad 2018 13:54

Wychodzenie z Uni Europejskiej to nie tylko Polexit. Takie wychodzenie to odwrot od wolnosci slowa, brak gwarancji sprawiedliwego procesu sadowego, wolnosci wyznania czy poszanowania praw mniejszosci - jakichkolwiek. Bo co nam z wyrokow Najwyzszych sadow europejskich kiedy sa one po prostu ignorowane? Europa nie wysle wojska by obalic wladze ktore lamie prawo zapisane w Polskiej konstytucji. Sami musimy polski bolszewizm wyplenic.

polakadam

10 listopad 2018 13:53

Brawo Tusk.

wolak007

10 listopad 2018 13:52

Na pohybel neobolszewikom i neofaszystom!

pronti75

10 listopad 2018 13:51

Donald to jednak go¶æ. Najmniejsza wzmianka o nim, a ca³a trolnia w s³u¿bie pisiej boszewii staje na baczno¶æ z paluchami umazanymi kaczym gównem na klawiaturze. Boj± siê Pana, panie Tusk.

Zaloguj siê Skomentuj

10 listopad 2018 13:50

Aby oceniæ lub

pascvale

10 listopad 2018 13:49

Tusk ma pe³n± racjê. Bolszewicy od chwili doj¶cia do w³adzy robi± wszystko aby Polska przesta³a byæ cz³onkiem UE. Je¿eli pozostan± nadal u w³adzy, to po nastêpnych wyborach powrócimy do realiów z pocz±tku lat siedemdziesi±tych, ale z wiêkszym terrorem i wiêkszym fiskalizmem.