Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

"Polityka" nieoficjalnie: wiceministrem cyfryzacji zostanie były prezes Młodzieży Wszechpolskiej

30 grudzień 2018 18:53
168 7

Adam Andruszkiewicz jest dziś posłem klubu Wolni i Solidarni, który założył ojciec premiera Kornel Morawiecki. Koło ma zaledwie pięciu reprezentantów, ale widocznie na tyle znaczących, że - jak nieoficjalnie podała "Polityka Insight" - Andruszkiewicz ma zostać wiceministrem cyfryzacji.

Andruszkiewicz do sejmu wszedł z list Kukiz'15. W latach 2015-2016 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, jest też członkiem Ruchu Narodowego.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
gorzowskiszlachcic

30 grudzień 2018 18:57

Trzeba waln±æ setkê...jak takie intelektualne dno ma byæ w rz±dzie to pozostaje tylko siê napiæ

kingsizemax

30 grudzień 2018 18:56

Pryszczaty, sepleni±cy, bezczelny szczyl ministrem. Ile trzeba mieæ pogardy dla Polski.

tomtg123

30 grudzień 2018 18:56

No zajebi¶cie. Brawo. Piêkny okaz. Najlepszy sort, ideowe dzieciê Jaros³awa Kaczyñskiego i Krystyny Paw³owicz. Prawdziwi wieprzu¶-najlepszu¶. Tylko martwiê siê, ¿e on ju¿ teraz nie bêdzie mia³ jak kra¶æ po cichu tych pieniêdzy za benzynê, bo teraz dostanie szofera i bêd± go woziæ. Ale jak go znam, to i tak ukradnie. Jak nie mia³ prawa jazdy i ukrad³, to teraz te¿ ukradnie. Bezwstyd jest jego si³±, chamstwo jest jego tarcz± - bêdzie przecie¿ w tym rz±dzie. Dla niego to jest bardzo bardzo dobra zmiana, jak s±dzê.

hanyszameryki

30 grudzień 2018 18:55

I dobrze. Teraz bedzie zwlaczal arabskie cyfry.

FILIP

30 grudzień 2018 18:54

Bagno! Nastêpny misiewicz.

jael53

30 grudzień 2018 18:54

Ma niezbêdne kwalifikacje: nale¿y do "rasy panów", jest sfiksowany i nieuczciwy. A ¿e to nie ma nic wspólnego z cyfryzacj±? Nie szkodzi; w koñcu nie do Doliny Krzemowej go bior±, tylko do polskiego rz±du.

Zaloguj siê Skomentuj

30 grudzień 2018 18:54

Aby oceniæ lub