Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej szuka kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego

15 listopad 2018 12:40
107 9

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła nabór na kurs na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego. Formularz aplikacyjny można przesłać za pomocą strony internetowej PAŻP do 18 listopada br.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to jedyna polska instytucja, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. W chwili obecnej PAŻP zatrudnia około 570 kontrolerów ruchu lotniczego i poszukuje kolejnych zdolnych osób, które podejmą się tej odpowiedzialnej pracy. Kontrolerzy ruchu ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
punter

15 listopad 2018 12:45

za kilkana¶cie z³ miesiêcznie to mogê do Biedronki siê zg³osiæ :)))))

loneman

15 listopad 2018 12:44

Wiara w "zamach smolenski" bedzie warunkiem przyjecia a ile "wybuchow" jest prawidlowa odpowiedzia ??

remo29

15 listopad 2018 12:43

Zg³osz± siê ch³opki, co maj± do¶wiadczenie, bo bawili siê kiedy¶ latawcami. I bêdzie jak w SOP - ch³opek co wozi³ paczki, wozi teraz chytr± babê z Brzeszcz, udaj±c± VIP-a.

taroudant

15 listopad 2018 12:42

Zg³aszam kandydaturê pos³a Suskiego i Mariusza B³aszczaka. Pos³anka Sobecka jeszcze siê zastanawia.

state77

15 listopad 2018 12:41

Obatel Czarnecki ma dobrom dykcje, ba! najlepszom

jackanapes

15 listopad 2018 12:41

Jest u nas taki samozwañczy, acz wybitnie zdolny kontroler ruchu lotniczego. Niewysoki taki. Mieszka na ¯oliborzu. Sprawdzi³ siê podczas nalotu na lotnisko w Smoleñsku.

Zaloguj siê Skomentuj

15 listopad 2018 12:41

Aby oceniæ lub

awm10

15 listopad 2018 12:41

Chrzanowski chwilowo jest wolny. Wróci³ szybciej z Singapuru do KNF, ni¿ CBA ze ¦ródmie¶cia, czyli kwalifikacje ma.

pszczolkaprezesa

15 listopad 2018 12:40

Kolega jest podkuchennym, ale za to szybko uczy siê, a program Pisu zna na pamiêæ, tak jak i dialogi z filmu "Smoleñsk" to mo¿e nada³by siê?