Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Polska chce odstąpić od światowej konwencji ws. migracji. "Nie gwarantuje bezpieczeństwa Polski"

9 październik 2018 16:35
65 9

Joachim Brudziński reprezentował Polskę na spotkaniu ministrów grupy G6, która zrzesza najludniejsze kraje Unii Europejskiej. Spotkanie dotyczyły m.in. kwestii migracji i walki z terroryzmem. Szef MSWiA oświadczył, że będzie rekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, by Polska odstąpiła od porozumienia GCM (Global Compact for Migration - Globalne porozumienia na rzecz bezpiecznych, uregulowanych i legalnych migracji).

- Będę rekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu odstąpienie od porozumienia Global Compact. Naszym zdaniem projekt porozumienia GCM nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski. Może również stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji - ocenił Brudziński. Cały komunikat możemy przeczyt...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
sobieryba

9 październik 2018 16:42

A tymczasem na ¶wiecie... ¿yje sobie 20 milionów emigrantów (lub ich potomków) z Polski..

Hannes Kvartz

9 październik 2018 16:41

Jak to mo¿liwe, ¿eby KRYMINALISTA BY£ MINISTREM SPRAW WEWNÊTRZNYCH??

prokuraturarejonowa

9 październik 2018 16:40

Niech siê lepiej Brudziñski t³umaczy z propozycji korupcyjnej, któr± Morawiecki z³o¿y³ w Sowie. To jest dopiero pocz±tek tej afery. Rywingate na pocz±tku te¿ siê rozkrêca³a do¶æ niemrawo.

kenjed

9 październik 2018 16:40

Mam pytanie do prawników : Je¶li prezydent Duda zostanie w przysz³o¶ci skazany za dzia³ania sprzeczne z prawem to czy bêdzie mu siê nale¿a³a prezydencka emerytura i inne przywileje przys³uguj±ce eks-prezydentom Polski ?

Zaloguj siê Skomentuj

9 październik 2018 16:39

Aby oceniæ lub

antymilo92

9 październik 2018 16:39

Jesli instytucje miedzynarodowe przeszkadzaja to trzeba z nich wystapic.To genialnie proste. Dala nam przyklad III Rzesza jak zwyciezac mamy....

kuma1

9 październik 2018 16:38

Jak d³ugo bêdziemy znosiæ niszczenie naszego pañstwa przez "przestêpców i szpiegów" podszywaj±cych siê pod polityków w ramach legalnej partii.

darek655

9 październik 2018 16:37

Jojo trampek,debil.

jzd

9 październik 2018 16:36

Brawo jojo towarzysz Putin jest z was dumny