Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Polska wyszkoli służby Łukaszenki? W Szczytnie przyjęto przedstawicieli białoruskiego MSW

18 maj 2018 06:24
140 5

Delegacja z Białorusi rozpoczęła swoją wizytę 15 maja. Według informacji podanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie zostanie tam do piątku.

W spotkaniu uczestniczą wysocy rangą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi: zastępca ministra ds. kadrowych MSW Republiki Białorusi Allaksandr Dalidovich, komendant Centrum Doskonalenia Zawodowego Pracowników i Specjalistów MSW Ihar Abiaremka, komendant Komendy Miejskiej Ochrony...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 5
antekpociecha

18 maj 2018 06:26

Pewnie chodzi o nêkanie prze¶ladowanie zwalczanie opozycji...

szaja25

18 maj 2018 06:25

No có¿, coraz bli¿ej nam do Bia³orusi, wiêc nie dziwi zacie¶nianie wspó³pracy.

Zaloguj siê Skomentuj

18 maj 2018 06:25

Aby oceniæ lub

Micha³ Kokot

18 maj 2018 06:24

nie to lukaszenko szkoli pieskow pisuarow

Waldemar Krajewski

18 maj 2018 06:24

Pewnie chodzi o to by jak ju¿ siê ludzie dog³êbnie wku...a by zaplanowaæ kaczym slugom i g³ównemu pos³owi ewakuacjê...