Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Pomys³ na biznes: Szale i koce prosto z Nepalu

4 listopad 2018 06:47
274 0
Pomys³ na biznes: Szale i koce prosto z Nepalu

Ciep³e szale i koce produkowane u podnó¿a Himalajów - to pomys³ na biznes Anny Kluczyk, za³o¿ycielki marki "Nepalove". Jej firma sprowadza i sprzedaje wysokiej jako¶ci produkty z Nepalu. W³a¶cicielka wspó³pracuje z lokalnymi rzemie¶lnikami i wspiera szko³ê, od której zaczê³a siê jej przygoda z wolontariatem. Przygoda, która przerodzi³a siê we w³asn± dzia³alno¶æ. Zobacz nowy odcinek programu "Pomys³ na biznes".

Firma Anny Kluczyk oferuje koce i szale. Produkty wystêpuj± w wielu kolorach i s± wykonane z ró¿nych materia³ów - kaszmir, bawe³na, kozia we³na. Wszystko jest przyjemne w dotyku, lekkie i ciep³e. Ceny? Od 100 z³ do 230 z³ za szal.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0