Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Poseł PO Stanisław Gawłowski może opuścić areszt. Warunek: wpłata 500 tys. zł kaucji

11 lipiec 2018 14:11
60 12

Trzymiesięczny areszt kończy się w czwartek (12 lipca), a dzień przed tym terminem sąd zdecydował o jego przedłużeniu, ale postanowił również, że może wyjść za kaucją.

Pełnomocnik posła, adwokat Roman Giertych, przekazał natomiast, że Stanisław Gawłowski będzie mógł wyjść na wolność, ale musi wpłacić 500 tys. zł kaucji. Jak wskazuje Radio Szczecin, zapewne w ciągu najbliższych dni Gawłowski opuści areszt.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 12
damtek

7 listopad 2018 21:27

Sprawa Gaw³owskiego. Obci±¿a go przestêpca, by³y polityk PiS, który o sprawie przypomina sobie po latach, a za swoje zeznania otrzymuje z³agodzenie kary. I dlatego od pocz±tku trudno uznaæ tê sprawê za tak jednoznaczn±, jak robi to PiS, TVP i niektórzy publicy¶ci. J.Schwertner/twitter

Krzysztof Laudencki

7 listopad 2018 18:36

Co tam u Koguta s³ychaæ ? PISowski mot³ochu.

tilow3

7 listopad 2018 16:31

Pisowski sygnalista rzuca oskar¿enia, prokurator prowadz±ca sprawê rezygnuje z powodów politycznych nacisków, t³umacz±c, ¿e kto¶ ci¶nie a ona nie mo¿e zdobyæ ¿adnych dowodów. Pisowcom marzy siê cela+ czyli program dla polityków PO, którzy "kradli miliardy" i niewa¿ne czy s± winni czy nie! Wa¿ne ¿e pisowcy oskar¿aj±, a skoro tak to sprawiedliwo¶æ te¿ musi byæ pisowska. UB, stalinowcy, gestapo postêpowali podobnie, wystarczy³ cz³owiek a dowody same siê znajdywa³y. Takie czasy nasta³y.

jhbsk

7 listopad 2018 16:26

PiS nic nie ma. Chodzi³o wy³±cznie o rozpêtanie nieistniej±cej afery.

Zaloguj siê Skomentuj

7 listopad 2018 21:27

Aby oceniæ lub

fakiba

11 lipiec 2018 14:12

Pis maił ochotę ugotować pana Gawłowskjego 500 tys. złotych , ale g... im z tego wyjdzie

jhbsk

11 lipiec 2018 14:12

PiS nic nie ma. Chodziło wyłącznie o rozpętanie nieistniejącej afery.

Oceniono 1 raz

11 lipiec 2018 14:12

Kaucja to taki "sprawdzian" czy brał, no bo jeśli nie brał, to skąd tyle kasy weźmie? :-)

sector23

11 lipiec 2018 14:12

Nie przesądzam - winny, czy nie. Ale twarz ma typowego PiSowca. Dlatego za samą tylko twarz powinni mu ten areszt przedłużyć.

jkal

11 lipiec 2018 14:12

łoo, to ino z wziętek ma w jednej lewej tylniej kieszonce sPOdni!

tilow3

11 lipiec 2018 14:12

Pisowski sygnalista rzuca oskarżenia, prokurator prowadząca sprawę rezygnuje z powodów politycznych nacisków, tłumacząc, że ktoś ciśnie a ona nie może zdobyć żadnych dowodów. Pisowcom marzy się cela+ czyli program dla polityków PO, którzy "kradli miliardy" i nieważne czy są winni czy nie! Ważne że pisowcy oskarżają, a skoro tak to sprawiedliwość też musi być pisowska. UB, stalinowcy, gestapo postępowali podobnie, wystarczył człowiek a dowody same się znajdywały. Takie czasy nastały.

jxl82

11 lipiec 2018 14:11

Jarka kolejna bakteria zaatakuje po tej wiadomości.