Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Potężny huk na Pomorzu, pękały szyby i wywracały się meble. Powód? Przelot dwóch myśliwców

9 styczeń 2019 09:48
234 10

Jak donosi "Dziennik Bałtycki", we wtorek wieczorem potężny huk przypominający dźwięk eksplozji był słyszany w okolicach Kwidzyna, Grudziądza i Świecia dwukrotnie przed godziną 19.

Oprócz hałasu, we wtorkowy wieczór na Pomorzu i Kujawach odczuwalny był też wstrząs. Jak poinformował rzecznik Centrum Zarządzania Kryzysowego, w powiecie grudziądzkim i świeckim odnotowano straty materialne - w oknach pękały szyby, a w jednym z mieszkań w Grudziądzu przewróciła się meblościanka.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
krzywelustro

9 styczeń 2019 09:53

W dniach, w których w bufecie na Wiejskiej do sa³atek dodaj± groszku, to tam nie takie huki s³ychaæ. Wystarczy, ¿e taka jedna pani poczuje g³oda i zdecyduje siê tak± sa³atkê wzi±¦æ.

wagadudu

9 styczeń 2019 09:53

Jedna przewrócona meblo¶cianka to jeszcze nie jest przemoc.

bluewolv

9 styczeń 2019 09:53

"Nie ¶piê, bo trzymam meblo¶ciankê"

phugoid

9 styczeń 2019 09:52

za komuny (koñcówka lat 80tych) to ja takie "huki" s³ysza³em dosyæ czêsto u dziadków na wsi w czasie wakacji, za dnia a czasami nawet noc±. to by³y migi z olesnicy latajace z naddzwiekowa. nikt nie panikowa³, szyby siê trzês³y ale nie pêka³y a ta wasza historia z przewrocona mebloscianka to typowy "fake" czasów postprawdy i totalnego zidiocenia suwerena

ochujek

9 styczeń 2019 09:52

Je¶li powsta³y jakie¶ szkody w ko¶cio³ach to szybciutko dawaæ odszkodowania przeb³agalne.

laik404

9 styczeń 2019 09:51

Powiedzia³bym, ¿e to piloci postanowili pokozaczyæ. Ale co z tego, skoro Mazurek zaraz powie, ¿e to i tak wina Tuska

Zaloguj siê Skomentuj

9 styczeń 2019 09:51

Aby oceniæ lub

evergreen111

9 styczeń 2019 09:50

Pewnie wojskowi kretyni akurat w tym miejscu przekraczali barierê d¼wiêki, i zrobili to na zbyt niskim pu³apie! Odrzutowce pasa¿erskie lataj±c zbyt wysoko, ¿eby wywo³aæ taki efekt, a poza tym maj± prêdko¶æ podd¼wiêkow±.

glemp1

9 styczeń 2019 09:49

Eee tam, to Krycha Paw³owiczówna pu¶ci³a b±ka po zjedzeniu sa³atki z du¿± ilo¶ci± zielonego groszku i papryki...

putin2000

9 styczeń 2019 09:48

Krowy przesta³y znosiæ jajka a kury dawaæ mleko. My¶my z Jaækom my¶leli, ¿e to ten diabe³ Tusk wraca z Brukseli.