Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

PR-owcy Szydło od afery z Solvere mogą spać spokojnie. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa

5 maj 2018 09:01
75 18

Sprawa dotyczy wydarzeń z ubiegłego roku, gdy okazało się, że zatrudnieni do 22 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Plakwicz i Piotr Matczuk (byli odpowiedzialni m.in. za wizerunek Beaty Szydło) przed tym terminem (16 maja) założyli spółkę Solvere. Poprzez Solvere realizowali kampanię "Sprawiedliwe sądy", organizowaną przez Polską Fundację Narodową. Na konto Solvere za kampanię wpłynęła kwota 1,1 mln zł.

Pojawiło się wtedy podejrzenie, że Matczuk i Plakwicz mogli złamać przepisy ustawy antykorupcyjnej lub ustawy o służbie cywilnej. Plakwicz pobierała pieniądze zresztą nie tylko z PFN, ale też z Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 18
panbies

5 maj 2018 11:19

"Niech zostanie tak jak by³o" - pisowskie z³odzieje.

099max

5 maj 2018 11:17

Kuriozalne uzasadnienie politruków od Ziobry. Postêpowanie nie by³o w sprawie z³o¿enia fa³szywego o¶wiadczenia maj±tkowego a za³o¿enie firmy i i prowadzenie jej pomimo zakazu ustawowego! Dojna zmiana na swoim.

Piotr

5 maj 2018 11:17

Jak widaæ, za rz±dów PiS nie ma sensu zawiadamianie prokuratury o czymkolwiek, bo i tak wyda ona decyzjê zgodn± z wol± Ziobry i Kaczyñskiego. Jak nale¿ysz do rz±dz±cej partii mo¿esz sobie okradaæ obywateli do woli, rozbijaæ rz±dowe limuzyny na ka¿dym drzewie i uchwalaæ bud¿et pañstwa przy braku kworum. Po³owie spo³eczeñstwa to siê podoba, druga po³owa ma to gdzie¶, nielicznym to trochê przeszkadza. Chory kraj.

remo29

5 maj 2018 11:19

TA prokuratura nie wszczê³a, poczekamy. Chytra baba z Brzeszcz te¿ siê nie wywinie.

plastus82

5 maj 2018 11:14

Ziobrowe byd³o PiSurowe swoich chroni... to jest dopiero kasta i uk³adzik, r±czka r±czkê myje. oto wyrasta nam piêkna korupcja pod wodz± knypka prezesika.

curious2003

5 maj 2018 11:23

wystarczy kra¶æ i mieæ swoje s±dy, a kara na razie nie grozi PiS.

metaxo

5 maj 2018 11:14

"Wystarczy nie kra¶æ". Becia Parszydlo

Zaloguj siê Skomentuj

5 maj 2018 11:14

Aby oceniæ lub

Rbpozar

5 maj 2018 11:11

"Wystarczy nie kra¶æ..."

099max

5 maj 2018 09:06

Kuriozalne uzasadnienie politruków od Ziobry. Postępowanie nie było w sprawie złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego a założenie firmy i i prowadzenie jej pomimo zakazu ustawowego! Dojna zmiana na swoim.

Piotr

5 maj 2018 09:06

Jak widać, za rządów PiS nie ma sensu zawiadamianie prokuratury o czymkolwiek, bo i tak wyda ona decyzję zgodną z wolą Ziobry i Kaczyńskiego. Jak należysz do rządzącej partii możesz sobie okradać obywateli do woli, rozbijać rządowe limuzyny na każdym drzewie i uchwalać budżet państwa przy braku kworum. Połowie społeczeństwa to się podoba, druga połowa ma to gdzieś, nielicznym to trochę przeszkadza. Chory kraj.

Oceniono 23 razy

5 maj 2018 09:05

Ziobrowe bydło PiSurowe swoich chroni... to jest dopiero kasta i układzik, rączka rączkę myje. oto wyrasta nam piękna korupcja pod wodzą knypka prezesika.

Rbpozar

5 maj 2018 09:04

"Wystarczy nie kraść..."

Oceniono 22 razy

5 maj 2018 09:04

wystarczy kraść i mieć swoje sądy, a kara na razie nie grozi PiS.

panbies

5 maj 2018 09:03

"Niech zostanie tak jak było" - pisowskie złodzieje.

remo29

5 maj 2018 09:03

TA prokuratura nie wszczęła, poczekamy. Chytra baba z Brzeszcz też się nie wywinie.

Oceniono 39 razy

5 maj 2018 09:02

Qrwa qrwie łba nie urwie. Stare i prawdziwe.

krynolinka

5 maj 2018 09:01

Chlewnia nie prokuratura.