Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Prawdziwa INWAZJA meduz na pla¿ê w ¦winouj¶ciu! Sk±d siê ich tam tyle wziê³o?!

15 wrzesień 2017 14:06
1784 0

Szturm meduz na ¶winoujsk± pla¿ê wygl±da naprawdê niesamowicie!

Desant meduz na pla¿ê wró¿y niechybnie koniec lata! W tym roku, w ¦winouj¶ciu mo¿na prze¿yæ prawdziwe zatrzêsienie tych organizmów, które wbrew w³asnej woli zosta³y wyrzucone na piaszczysty brzeg.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0