Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Prawicowy publicysta apeluje do premier Beaty Szyd³o. Chce, aby rz±d kontrolowa³ YouTube'a

16 lipiec 2017 18:51
41 4
Prawicowy publicysta apeluje do premier Beaty Szyd³o. Chce, aby rz±d kontrolowa³ YouTube'a

Zastrze¿yñski zwraca uwagê na fakt, ¿e YouTube staje siê dzi¶ coraz popularniejszym medium, szczególnie w¶ród m³odzie¿y w wieku 18-24 lat.

Publicysta podaje przyk³ad jednej z transmisji na YouTubie, która zaniepokoi³a go szczególnie. Chodzi o stream, podczas którego u¿ytkownicy serwisu wywo³ywali duchy.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 4
Oceniono 24 razy

16 lipiec 2017 18:53

../..........\.......................\........................../..........\.............. |..............|.......................\.......................|.............|............. |..............`........................|......................|.............|.:........... `................|......................|....................\|...............|............ ..\..............|../............../....\\\.....--__......\\...........:.....|.......... ....\............\/........_--~~.................~--__|..\................|......... ......\.............\_-~....................................~-_\............|......... ........\_..........\................_..--------....______\|...........|......... ............\..........\______//.._..___.._..(_(__>;..\..........|.......... ..............\............C..___)...._____....(_(____>;..|..../........... ............../\..|......C..____)../............\....(_____>;..|_/............. ............/../\|......C_____)..|...............|.....(___>;./.....\............ ..........|......(......_C_____)\_______/....//.._/..../........\.......... ..........|........\....|__......\\___________//...(__/...........|......... ........|..\........\____).........`----......--'..........................|......... ........|....\_....................___\.........../_...................._/..|........ ......|............................/........|........|......\......................|........ ......|..........................|......../...........\.......\....................|........ ......|..................../../.........|..............|.......\....................|....... ......|................../../............\__/\___/..........|...................|...... .....|................./../................|........|..............|..................|..... .....|...................|.................|........|..............|...................|.....

Zaloguj siê Skomentuj

16 lipiec 2017 18:53

Aby oceniæ lub

xandx

16 lipiec 2017 18:52

na youtubie obejrzê chêtnie transmisje z egzekucji faszystów..... ale bêd± dyndaæ.....

jtby

16 lipiec 2017 18:51

Moim zdaniem to dobry pomys³. M³odzi nie jarz± nic z prawa i swobód obywatelskich, ale jak im siê przytnie ulubione media elektroniczne to ¿adne ¶wirtoniowe bojówki Obrony Termobarycznej nie bêd± w stanie rz±dz±cych m¶ciwujów ochroniæ. Dostan± takiego kopa, ¿e przejd± do historii jako pierwsi ludzie, którzy wyl±dowali na Marsie.