Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Premier Morawiecki mija się z prawdą, gdy mówi o "podniesieniu renty socjalnej o 50 proc"

7 maj 2018 10:53
61 9

- Licząc tę podwyżkę, która zostanie od 1 czerwca przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, podnieśliśmy rentę socjalna o 50 proc. - mówił na spotkaniu z wyborcami w weekend premier Mateusz Morawiecki. Chodziło mu o projekt ustawy, który spełnia jeden z dwóch postulatów protestujących w Sejmie. Podwyższy on wysokość renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej.

Jeśli projekt zostanie uchwalony, świadczenie od września wzrośnie do kwoty 1029,80 zł brutto (z mocą od dnia 1 czerwca br. - red.). To spełnienie postulatu - nie można jednak powiedzieć, że renta "wzrosła o 50 proc". w czasie trzech lat rządów PiS. Nawet, jeśli policzymy obiecany wzrost od września...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
def11

5 lipiec 2018 13:16

Gdy Morawiecki przesta³ byæ prezesem banku a zosta³ politykiem, naturalnie zanik³a umiejêtno¶æ liczenia, bez w±tpienia istotna w poprzedniej robocie, obecnie drugorzêdna.

pyffello114

5 lipiec 2018 13:11

Morawiecki klamie bezczelnie, jak reszta PiS-owcow, nawet powieka mu nie zadrga.!!!

spyderman2

5 lipiec 2018 13:10

pisiory tylko K£AMI¡ i KRADN¡!!!

Zaloguj siê Skomentuj

5 lipiec 2018 13:09

Aby oceniæ lub

Janina Goszczynska

5 lipiec 2018 13:11

Po prostu klamie renta socjalna teraz wynosi 865,03 zl brutto ,PiS mowi o podniesieniu do kwoty 1029,80 zl brutto,czyli 164,77 zl brutto. Albo Morawiecki nie wie ,albo celowo klamie .

Rêkaw Czarnoksiê¿nika

5 lipiec 2018 13:09

Co karakan ka¿e, marionetki wykonuj±

krynolinka

5 lipiec 2018 13:07

Ale wiadomo, ¿e lepiej brzmi piêædziesi±t procent podwy¿ki ni¿ nieca³e czterdzie¶ci. Brzmi, bo w portfelu to ju¿ widaæ bardziej ró¿nicê. W ma³ym oczywi¶cie. Bo w tych swoich to przez rok nie zauwa¿yli, ¿e im po siedemdziesi±t tysiêcy na ³ba przyby³o..

jurek4491

5 lipiec 2018 13:06

K£AMSTWO - dla PiS dzielców to chleb powszedni , tak za³ganego rz±du nie by³o jeszcze nigdy .

krynolinka

7 maj 2018 10:53

Ale wiadomo, że lepiej brzmi pięćdziesiąt procent podwyżki niż niecałe czterdzieści. Brzmi, bo w portfelu to już widać bardziej różnicę. W małym oczywiście. Bo w tych swoich to przez rok nie zauważyli, że im po siedemdziesiąt tysięcy na łba przybyło..