Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Prezes firmy nie chce "Kleru" w kinie: Nie po to kupiliśmy sprzęt, by rozpowszechniać pedofilię

10 październik 2018 11:02
89 10
Prezes firmy nie chce "Kleru" w kinie: Nie po to kupiliśmy sprzęt, by rozpowszechniać pedofilię

W środę w sieci pojawiło się zdjęcie maila, jaki do urzędu gminy w Solcu Kujawskim miał wysłać zarząd produkującego beton komórkowy Solbetu i jego prezes Marek Małecki. Firmie nie spodobało się, że w lokalnym kinie ma być wyświetlany "Kler" Wojciecha Smarzowskiego.

- czytamy w wiadomości. Na końcu widnieje podpis "Zarząd grupy Kapitałowej SOLBET, Prezes Zarządu Marek Małecki".

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
owca888

10 październik 2018 13:16

To s± jaja jak sterowce, jak mawia mój kolega. S±dz±c po wysublimowanej polszczy¼nie, zarz±d grupy kapita³owej Solbetu" to pan Janusz z panem Zenkiem siedz±cy w pierwszej ³awce na mszy w niedzielê, ale uciekaj±cy od p³acenia podatków wszelkimi sposobami. :)

acototak

10 październik 2018 13:23

Po jêzyku tego maila widaæ, ¿e beton

remo29

10 październik 2018 13:12

Nie chce pokazywaæ filmu o ksiê¿ach, bo nie chce szerzyæ pedofilii? Takiego ataku na ko¶ció³ to siê nie spodziewa³em...

Zaloguj siê Skomentuj

10 październik 2018 13:20

Aby oceniæ lub

antropoid

10 październik 2018 13:11

FILM i tak ma rewelacyjn± reklamê :))) Smarzol nie móg³by sobie wymarzyæ lepszej, ni¿ w¶ciek³o¶æ rozmodlonych (na pokaz) hipokrytów. Nic tak nigdy bigotów nie wkurza³o - jak PRAWDA.

pamejudd

10 październik 2018 13:31

Najbardziej bawi mnie ko¶lawa tre¶æ tego maila. Co za mato³ bez szko³y - prawdziwa twarz biznesu III RP :D

Romuald Szweda

10 październik 2018 13:10

Bojkotowaæ Solbeg NIE KUPOWAC W TEJ FIRMIE !!!! Oraz jego wyrobów !!!!

pysio62

10 październik 2018 13:10

Firma Solbet, i jakis "inteligentny inaczej" Malecki. Zapamietac i wyciagnac wnioski.

xegar

10 październik 2018 13:08

Sprytny sposób na wycofanie siê ze sponsoringu. Zwa¿ywszy na popularno¶æ filmu, mo¿e on zarobiæ na projektor sam, bez pomocy sponsora.

xegar

10 październik 2018 11:03

Sprytny sposób na wycofanie się ze sponsoringu. Zważywszy na popularność filmu, może on zarobić na projektor sam, bez pomocy sponsora.