Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Proboszcz odpowie za znęcanie się nad psem. Atos konał przed kościołem, w środku trwała msza

12 styczeń 2019 12:30
296 13
Proboszcz odpowie za znęcanie się nad psem. Atos konał przed kościołem, w środku trwała msza

Sprawę psa Atosa, należącego do proboszcza jednej z parafii w gminie Wojciechów (woj. lubuskie), opisywaliśmy w sierpniu ubiegłego roku.

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege nagłośniła wówczas, że pies w fatalnym stanie leżał przed kościołem. Zwierzęciem zainteresowała się wolontariuszka fundacji, która była na mszy. Jak opisywali aktywiści, pies nie dawał rady się podnieść, z trudem oddychał.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 13
cozano

12 styczeń 2019 12:32

Bycie urzędnikiem watykańskim to przede wszystkim rząd dusz i kasa, a nie jakieś miłosierdzie.

mossebo

12 styczeń 2019 12:32

Ksiądz to Marek Jaworski parafia Łubki Niech będzie pochylony

Oceniono 9 razy

12 styczeń 2019 12:32

Mam szczerą nadzieję, że ów proboszcz pewnego dnia będzie zdychał po czyimiś drzwiami i pies z kulawą noga się nim nie zainteresuje.

fakduck

12 styczeń 2019 12:32

Pedofili± w¶ród swoich siê klechy nie przejmuj±, to przejm± siê konaj±cym psem???

obserwatorfiubziu

12 styczeń 2019 12:32

przecie¿ te lumpy zajmuj± siê dojeniem baranów, nie psami

skwargosia

12 styczeń 2019 12:32

S±dy winny skazywaæ za takie czyny na karê bezwzglêdnego wiêzienia. Wystarczy parê tygodni. Sporo ludzi by siê opamiêta³o. Oraz prace spo³eczne na rzecz najbli¿szego schroniska dla zwierz±t.

Oceniono 6 razy

12 styczeń 2019 12:31

przecież te lumpy zajmują się dojeniem baranów, nie psami

fakduck

12 styczeń 2019 12:31

Pedofilią wśród swoich się klechy nie przejmują, to przejmą się konającym psem???

kaviar100

12 styczeń 2019 12:31

Dobrym jest przyk³adem Matka Teresa, która miesiêcznie dostawa³a miliony dotacji z ró¿nych pañstw. A jej chorzy podopieczni le¿eli na betonie i nie dostawa³y leków przeciwbólowych. Podobno przez to chorzy byli bli¿ej Bogu. Ach to mi³osierdzie chrze¶cijan.

mossebo

12 styczeń 2019 12:31

Ksi±dz to Marek Jaworski parafia £ubki Niech bêdzie pochylony

Zaloguj siê Skomentuj

12 styczeń 2019 12:31

Aby oceniæ lub

madeline333

12 styczeń 2019 12:31

Powinien za to odpowiedzieæ...W ko¶ciele mówi o dobrotliwosci, uczciwo¶ci, pomocy bli¼niemu a tutaj zostawi³ biednego psiaka na pastwê losu. ..To siê wszystko w pale nie miesci

cozano

12 styczeń 2019 12:31

Bycie urzêdnikiem watykañskim to przede wszystkim rz±d dusz i kasa, a nie jakie¶ mi³osierdzie.