Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Protest "żółtych kamizelek". W Paryżu starcia z policją i setki zatrzymanych. W Belgii też gorąco

8 grudzień 2018 13:48
162 5

Dalszy ciąg protestu tzw. żółtych kamizelek we Francji Do starć dochodzi na Polach Elizejskich i przylegających do nich ulicach. Policja używa gazów łzawiących. Inne punkty zapalne, w których zbierają się manifestanci, to między innymi Plac Bastylii i rejon Montparnasse’u.

Dostępu do zdewastowanego tydzień temu Łuku Tryumfalnego bronią policyjne samochody opancerzone. Pozamykane są wszystkie duże placówki muzealne, w tym Luwr. Nieczynna jest Wieża wieżą Eiffla. Na wielu sklepach poprzybijano ochronne dykty. Po raz pierwszy w okresie przedświątecznym pozamykane są domy...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 5
ukw8078

8 grudzień 2018 13:51

Gazetkowy ¶wiat w koñcu siê sypie, co zapowiada siê ju¿ od dobrych 4 lat. Gazetka siê obrazi³a, milczy b±d¼ informuje pó³gêbkiem z musu, bo nie przyjmuje tego do wiadomo¶ci. My¶l±, ¿e ¶wiat siê wystraszy i wróci na Czersk± z g³ow± posypan± popio³em :-DDD

antygazeta2

8 grudzień 2018 13:51

Makaron prosi o azyl Kaczora.

julianapostata1974

8 grudzień 2018 13:50

To wszystko nic! Najgorsze s± te race na Dzieñ Niepodleg³o¶ci. I to, ¿e utuczeni sêdziowie nie mogli siê d³u¿ej tuczyæ na swych posadach! Tym powinien siê zaj±æ ¶wiat. A nie jakimi¶ tam drobnymi zamieszkami.

Zaloguj siê Skomentuj

8 grudzień 2018 13:50

Aby oceniæ lub

lajdan

8 grudzień 2018 13:49

W Brukseli podobnie. Co¶ mi siê wydaje, ¿e wiosna ludów nadchodzi...