Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Prywatna opieka medyczna, zajêcia sportowe i praca zdalna. To najpopularniejsze ¶wiadczenia dodatkowe w bran¿y IT

26 sierpień 2018 14:51
1622 0
Prywatna opieka medyczna, zajêcia sportowe i praca zdalna. To najpopularniejsze ¶wiadczenia dodatkowe w bran¿y IT

¦wietne wynagrodzenie to ju¿ od dawna za ma³o, aby przyci±gn±æ najlepszych specjalistów - zw³aszcza w tak konkurencyjnej bran¿y jak IT. Przyjrzeli¶my siê, na jakie benefity mo¿na liczyæ w tym sektorze. Prywatna opieka medyczna to ju¿ standard, ale firmy kusz± te¿ innymi rozwi±zaniami.

Raport p³acowy Sedlak & Sedlak dla bran¿y IT – 2018 zawiera informacje o aktualnych stawkach wynagrodzeñ na 102 stanowiskach z bran¿y IT. Analizy przeprowadzono na podstawie informacji o wynagrodzeniach 10 678 osób. Dane pochodz± z 84 firm z sektora IT. Badanie prowadzone by³o w okresie styczeñ – ma...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0