Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Przez 40 lat był wieziony w małej, drewnianej szopie. "Tak nie powinien żyć żaden człowiek"

4 październik 2018 18:34
66 7
Przez 40 lat był wieziony w małej, drewnianej szopie. "Tak nie powinien żyć żaden człowiek"

Pracownicy GLAA w środę odnaleźli potencjalną ofiarę współczesnego niewolnictwa podczas akcji w zabudowaniach na północ od Carlisle w Kumbrii. 58-letni Brytyjczyk mieszkał w małej drewnianej szopie na nieco ponad 3 metrach kwadratowych, bez ogrzewania. Miał do dyspozycji jedynie krzesło i zabrudzoną pościel.

Z informacji do jakich dotarli funkcjonariusze GLAA wynika, że uratowany mężczyzna był przetrzymywany przez 40 lat i przez cały ten okres przymuszany do nieodpłatnej pracy.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
shtalman

4 październik 2018 18:37

Niech siê przejad± po wschodniej ¶cianie wolski, to znajd± po stodo³ach niepe³nosprawnych ukrytych bo rz±dowi nale¿a³y siê nagrody oraz na rakiety trzeba wydaæ 5 miliardów PLN, a reszta ho³ota to niech g³oduje

zgred151

4 październik 2018 18:37

Winny zostanie skazany na 20 lat , dostanie dobrze wyposazona cele , TV , ogrzewanie 3 x dziennie odpowiednio kaloryczny posilek oraz prawo do skarzenia sie na zle warunki odsiadki , podobnie jak Breivik w Norwegii

djarev

4 październik 2018 18:37

Afera z dvpy. Facet by³ na wolontariacie i zbiera³ do¶wiadczenie, ¿eby mieæ lepsze CV.

wesslingharald

4 październik 2018 18:36

"Tak nie powinien ¿yæ ¿aden cz³owiek" No. Ale, lekko licz±c, jaki¶ miliard tak w³a¶nie ¿yje. :(

spokojniesiezmiescisz

4 październik 2018 18:35

A w Wolsce polityk mówi, ¿e Polacy powinni zapier...æ za miskê ry¿u... I to nie jest niewolnictwo?

Zaloguj siê Skomentuj

4 październik 2018 18:35

Aby oceniæ lub

kaviar100

4 październik 2018 18:34

"W takich warunkach nie powinien ¿yæ ¿aden cz³owiek" to jest tak oczywiste, ¿e nie trzeba mówiæ.