Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Rafał Trzaskowski: Tegoroczny Sylwester w Warszawie odbędzie się bez pokazu fajerwerków

6 grudzień 2018 08:25
109 11

Decyzja władz miasta związana jest z troską o dobro zwierząt, dla których głośne wystrzały są wyjątkowo stresujące. Ma ona jednak przede wszystkim wymiar edukacyjny, ponieważ każda pełnoletnia osoba może kupić fajerwerki i używać ich we własnym zakresie.

"Potwierdzam - w tym roku w Sylwestra #WarszawaNieStrzela. Podczas imprezy sylwestrowej organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa nie będzie pokazu głośnych fajerwerków. Bąbel wygląda na zadowolonego" - napisał Rafał Trzaskowski, dołączając zdjęcie ze swoim synem oraz psem o imieniu Bąbel.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 11
yaspiman

6 grudzień 2018 08:29

zwierzêta odetchn± z ulg±, a i podatnicy zaoszczêdz±. dobra decyzja. jak kto¶ chce strzelaæ to niech strzela za w³asne pieni±dze.

fakiba

6 grudzień 2018 08:28

Oficjalnie jak rozumiem strzelania nie będzie , bo i tak każdy kto będzie chciał będzie strzelał

Zaloguj siê Skomentuj

6 grudzień 2018 08:28

Aby oceniæ lub

vitmik

6 grudzień 2018 08:28

a ja bym chcia³: zakazu sprzeda¿y wêgla odbiorcom indywidualnym oraz sprzeda¿y jakichkolwiek pieców wêglowych, - zakaz dop³at do zakupu pieców wêglowych, + mega podatek od zakupu takiego pieca - dop³at za zakup pieców gazowych - utworzenia planów budowy conajmniej dwóch elektrowni atomowych - utworzenia JEDNEJ szko³y kszta³c±cej przysz³ych pracowników tych¿e elektrowni - powolnego zamykania kopalni wêgla - zwiêkszenie portu gazowego ko³o ciula lata mi pokonanie przez zjednoczon± opozycje pisu oraz ochrona konstytucji w przypadku kiedy ¿adna z tych partii nie zobowi±¿e siê do realizacji tych postulatów tyle i tylko tyle

Oceniono 4 razy

6 grudzień 2018 08:27

Decyzja bez znaczenia, bo i tak będzie taki huk jakby hitlerowcy bombardowali Warszawę. Należało by zakazać handlu tym chińskim badziewiem, niestety w naszym kraju za odpalenie racy na ulicy ma się stawiane zarzuty a za wycelowanie sztucznych ogni w okno sąsiada nic nie grozi.

gabrielr

6 grudzień 2018 08:27

Po co Sylwester z fajerwerkami w Warszawie jak będzie w Berlinie.

Oceniono 3 razy

6 grudzień 2018 08:26

I to jest bardzo mądra decyzja ,oby we wszystkich miastach wprowadzono zakaz .Nie tylko zwierzęta cierpią ,ale również chorzy i małe dzieci !

melmakianin

6 grudzień 2018 08:26

Mo¿e zamiast tego wspólny g³o¶ny pierd? Z wielu wreszcie zejdzie ci¶nienie!

zabolicha

6 grudzień 2018 08:26

Wreszcie. Trzeba by zakazaæ w ogóle u¿ywania fajerwerków. Po pierwsze ze wzglêdu na zwierzêta, po drugie ze wzglêdu na bardzo szkodliwe oddzia³ywanie na ¶rodowisko. W wielu krajach pokazy sztucznych ogni mo¿na organizowaæ np. 2 razy w roku. Indywidualnie nie wolno. Przyda³by siê zakaz sprzedawania tego badziewia.

darius112

6 grudzień 2018 08:26

Decyzja bez znaczenia, bo i tak bêdzie taki huk jakby hitlerowcy bombardowali Warszawê. Nale¿a³o by zakazaæ handlu tym chiñskim badziewiem, niestety w naszym kraju za odpalenie racy na ulicy ma siê stawiane zarzuty a za wycelowanie sztucznych ogni w okno s±siada nic nie grozi.

yenk

6 grudzień 2018 08:25

Janusz i tak musi "poszczelac" w sylwestra. A pozniej dokupi z wyprzedazy w biedronce i bedzie "szczelal" w nowy rok. Zaden "Czaskoski" nie bedzie plul Januszowi w twarz.